Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2
Editörden
1. Tekrarlayan İnflamatuar Optik Nöropatide Aquaporin-4 Gen Polimorfizmleri ve Glioblastomlarda RANKL’ın Rolü: Biyobelirteç Araştırmaları ve Gelişmeleri
E Şanlı , E Tüzün
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):81-82
TAM METİN
Araştırma
2. Otoimmün Demiyelinizan Hasta Serumlarının Beyin PerisitlerininSağkalımına Etkisi
C Ulusoy , E Şekerdağ , V Yılmaz, A B Yılmaz , D Atak , A Vural , C İ Küçükali , Z Karaaslan , M Kürtüncü , R Türkoğlu , Y Gürsoy Özdemir , E Tüzün
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):83-86
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar Bozuklukta DEHB Ek Tanısı Varlığında Nörobilişsel İşlevler
H E Arat Çelik , D Ceylan , C Hıdıroğlu Ongun , A Erdoğan , D Tan ,P Gümüşkesen , B Bağcı , A Özerdem
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):87-93
ÖZET
TAM METİN
4. Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu
T Güneş , U Emre , Y Erdal , O Ö Yalın
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):94-98
ÖZET
TAM METİN
5. Konversiyon Bozukluğu Olan Hastaların Hipokampusunda 1HMRS
O Mermi , S Baykara , H Yıldırım , M Atmaca
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):99-102
ÖZET
TAM METİN
6. Alzheimer ve Parkinson Hastalarında Optik Koherans Tomografi Bulguları –Nörodejeneratif Hastalıklarda Retinal Değişiklikler
D Bayram , G Yüksel , T Bayram , H Tireli
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):103-107
ÖZET
TAM METİN
7. Şizofreni Hastalarında İzleti ve Anlatı Tedavilerinin Uskuramı ve Toplumsalİşlevsellik Üzerine Etkisi
M B Gürcan , M Yıldız , K Patır , Y Demir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):108-114
ÖZET
TAM METİN
8. Migrenin Yükü ile Yaşamak: “My Migraine Voice” Anketinin TürkiyeSonuçlarının Analizi
AÇ Atalar , M Bozkurt , Z Çalışkan , P Vo , M Ertaş , B Baykan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):115-120
ÖZET
TAM METİN
9. Göçmen Kamplarında ve Yerli Nüfusta Uyuşturucu Kullanımı: ŞanlıurfaÖrneklemi
M N İlhan , İE Ertek , MG Gözükara , Ö Akıl , P Ursu ,T Ergüder , S Polat , MY Şimşek , M Aktaş , ÖB Gazanfer ,SÖ İlhan , H Kaptan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):121-127
ÖZET
TAM METİN
10. Dil Bozukluğu Tanılı Okul Öncesi Çocuklarda Serum Beyin KaynaklıNörotrofik Faktör, Glial Hücre Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Sinir BüyümeFaktörü ve Nörotrofin-3 Düzeyleri
A Bilgiç , H Ferahkaya , İ Kılınç , VM Energin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):128-132
ÖZET
TAM METİN
11. Yüksek Dereceli Gliomalarda Azalmış Serum sRANKL ve sTREM2 Seviyeleri:Prognoz ile İlişkisi
M Efendioğlu , E Şanlı , C Türkoğlu , N Balak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):133-136
ÖZET
TAM METİN
12. Erken Dönem Müdahalelerin Erişkin Wistar Sıçanlarında Davranışsal veNörogelişimsel Etkileri
M Küçükkarapınar , A Dönmez , S Candansayar , A Bozkurt , E Akçay ,Ö Gülbahar , H Bolay Belen
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):137-145
ÖZET
TAM METİN
13. COVID-19 Sebebiyle Bir Kurumda Karantina Altında BulunanlardaDepresyon, Anksiyete, Durumsal Suçluluk Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
A Koç , HH Tok , LN Uzun , H Ensari
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):146-153
ÖZET
TAM METİN
Derleme
14. Miyastenia Gravis Tarihçesine Yeniden Bir Bakış
F Deymeer
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):154-162
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
15. Hodgkin Lenfomanın Monoklonal Antikorlardan Nivolumab ile TedavisiArdından Gelişen Otoimmün Ensefalit
M Nalbantoğlu , B Altunrende , ÖG Tunçer , G Akman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):163-165
ÖZET
TAM METİN
16. Donepezil Kullanan Bir Hastada Düşük Doz Ketiyapine Bağlı Olarak GelişenAtipik Nöroleptik Malign Sendrom
EÖ Eroğlu , Mİ Yıldız , MK Yazıcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(2):166-168
ÖZET
TAM METİN