Türk Psikiyatri Dizini Hakkında

Türk Psikiyatri Dizini (Eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini) 2000 yılından itibaren üzerinde amatörce uğraşılan bir dizindi. Projede ilk amaç 2000 yılı itibariyle yayınlanan Türkçe Psikiyatri Dergilerinin içeriklerini internet ortamına aktarmak, böylece psikiyatristler veya ilgili bilimlerde çalışanları Türkçe psikiyatri dergilerinde neler yayınlandığı konusunda haberdar etmekti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalının resmi web sayfasında oluşturulan bu dizin, çok tanıtılmadığı için daha çok bu konularla ilgilenen, çalışmaları için arama yapan bazı araştırmacılar tarafından tanındı ve kullanıldı.
Proje2005 yılında web tabanlı olarak yeniden tasarlandı. Projenin başlangıcında ulaşılabilen dergilerin tümünün içeriğini, makalelerin yaklaşık %60'ının özetini ve %25'inin tam metin linkini bu web sayfası aracılığıyla psikiyatristlere ve diğer tüm ilgililere ulaştırılması hedefi konmuştu. Süreç içerisinde Türk Psikiyatri Dizini projesi başlangıçta konan hedeflerine ulaşmıştır. Dizin birçok ulusal dergimizde yayınlanan makaleler ve tam metinleri için bir yansı sayfası görevi görmektedir. Dizin sürekli olarak güncellenmiş, dergi sayılarının içerikleri düzenli eklenerek, psikiyatristler için önemli bir online başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır.
Lundbeck firmasının değerli katkılarıyla 2014 yılından itibaren yepyeni bir arayüzle yoluna devam eden dizin projesinin uzun ömürlü olmasını umut ediyorum
Bu değerli çalışmaya ilgi göstermiş, katkı sağlayan başta Lundbeck firması olmak üzere herkese teşekkür ederim.
Prof. Dr. Lut Tamam
Türk Psikiyatri Dizini Editörü
İletişim Adresi:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Adana –TÜRKİYE
Tlf: 90-322-3386060/3204
E-mail: ltamam@gmail.com