Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):163-165
Hodgkin Lenfomanın Monoklonal Antikorlardan Nivolumab ile TedavisiArdından Gelişen Otoimmün Ensefalit
M Nalbantoğlu , B Altunrende , ÖG Tunçer , G Akman
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul
Son yıllarda, monoklonal antikorların çeşitli onkolojik hastalıklarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, nörolojik yan etkiler daha sık görülmeye başlamıştır. Monoklonal antikorlardan biri olan nivolumab, programlanmış hücre ölüm proteini 1’i bloke eder ve metastatik melanoma, skuamöz hücreli akciğer kanseri, renal hücre karsinoması ve Hodgkin lenfoma tedavisinde onaylanmış bir insan IgG4 antikorudur. Burada, Hodgkin lenfoma tanısı ile nivolumab tedavisi uygulanması sonrası ensefalopati tablosu gelişen 40 yaşında bir olguyu sunmaktayız. Literatürde, monoklonal antikorlardan ipilimumab ve nivolumabın kombinasyon tedavisi sonrası otoimmün ensefalit vakaları daha önce bildirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu, Hodgkin lenfoma için kullanılan nivolumab monoterapi tedavisi sonrası bildirilen ilk ensefalopati vakasıdır.
Autoimmune Encephalitis After Treatment of Hodgkin’s Lymphoma with the ImmuneCheckpoint Inhibitor Nivolumab
In recent years, by the usage of new immune therapeutic agents for cancer treatment, the neurologic adverse events began to be seen more frequently. Nivolumab, one of the immune checkpoint inhibitor, is a human IgG4 antibody that blocks programmed cell death protein 1 and is approved against metastatic melanoma, squamous cell lung cancer, renal cell carcinoma, and Hodgkin’s lymphoma after failure of prior line of chemotherapy. Here, we present a 40-year-old patient developing encephalopathy after treatment of Hodgkin’s lymphoma with the immune checkpoint inhibitor nivolumab. In literature, cases of autoimmune encephalitis after receiving combination therapy of immune checkpoint inhibitors ipilimumab and nivolumab were described before. As far as we know, this is the unique case of encephalopathy reported after monotherapy with nivolumab treatment used for Hodgkin’s lymphoma.