Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):166-168
Donepezil Kullanan Bir Hastada Düşük Doz Ketiyapine Bağlı Olarak GelişenAtipik Nöroleptik Malign Sendrom
EÖ Eroğlu , Mİ Yıldız , MK Yazıcı
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Nöroleptik malign sendrom nadir görülen ancak hastalık ve ölüme neden olan bir idiyosenkratik ilaç tepkisidir. Kaslarda katılık ve ateş ana belirtiler olarak kabul edilmekle birlikte tanı ölçütlerinde fikir birliği bulunmamaktadır. Tanı ölçütlerindeki esneklik atipik vakaların tanınmasına olanak sağlamaktadır. Atipik antipsikotiklerin düşük dozlarının kullanımıyla nöroleptik malign sendrom gelişebileceğinin akılda tutulması; hızlı bir şekilde tanı konulması, hastalık ve ölüm riskinin azalması bakımından önemlidir. Bu vakada düşük dozda ketiyapin kullanımı ile ortaya çıkan atipik nöroleptik malign sendrom tablosunun ve ortaya çıkışını kolaylaştıran risk faktörlerinin tartışılması amaçlanmıştır.
Atypical Neuroleptic Malignant Syndrome Induced by Low Dose Quetiapine in a PatientTreated with Donepezil
Neuroleptic malignant syndrome is a rare idiosyncratic drug reaction that causes morbidity and mortality. Although muscle rigidity and fever are accepted as major symptoms, there is no consensus on the diagnostic criteria. This flexibility in diagnostic criteria allows for the diagnosis of atypical cases. Keeping in mind that neuroleptic malignant syndrome may also occur with the use of low doses of atypical antipsychotics is important for making the diagnosis quickly and reducing the risk of morbidity and mortality. In this report, we aim to present a case with atypical neuroleptic malignant syndrome associated with the use of very low dose quetiapine and discuss the risk factors that facilitate its emergence.