Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4
Araştırma
1. Migren Hastalarında Çocukluk Çağı Travmalarının Klinik Değişkenlerle İlişkisi: Türk Popülasyonunda Kesitsel Bir Çalışma
EÖ Demiryürek,  BE Demiryürek, A Tekin, YG Aras, BD Güngen, S Erdoğan 
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):291-294
ÖZET
TAM METİN
2. Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
NK Pazarcı, NP Yükselen, Ş Aydın, ZÜ Acar , DN Örken
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):295-300
ÖZET
TAM METİN
3. Psikoterapi: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Üç Maymunu mu?
Ç Dereboy, H Şenel, CŞ Öztürk, M Şakiroğlu, M Eskin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):301-306
ÖZET
TAM METİN
4. Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Karpal Tünel Sendromu
ÖB Topçuoğlu, Ö Oruç, S Saraç, GÇ Afşar, K Uluç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):307-311
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarında Yürütücü İşlevlerin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
E Kurt, E Yıldırım, V Topçuoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):312-317
ÖZET
TAM METİN
6. Bir İnme Ünitesinde Kardiyoembolik İnmede Warfarin Deneyimi
E Çoban, D Kırbaş, D Ataklı, A Soysal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):318-321
ÖZET
TAM METİN
7. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Sigara Bağımlılığının Klinik Özellikler Açısından İlişkisinin Araştırılması
B Bilgi, UM Aksoy, ÖŞ Onu , AF Maner
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):322-327
ÖZET
TAM METİN
8. Multipl Skleroz Semptom Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z Tülek, C Polat, M Kürtüncü, M Eraksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):328-333
ÖZET
TAM METİN
9. DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Çocuklar için Ebeveyn Formu)
ŞY Sapmaz, HÖ Erkuran, N Yalın, Ö Önen, S Öztekin, C Kavurma, E Köroğlu, Ö Aydemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):334-338
ÖZET
TAM METİN
10. Akut İskemik İnmenin Erken Döneminde Holter Monitörizasyon Sonuçları
S Günaydın, B Baştan, H Acar, BP Balcı, A Mutlu, Ö Çokar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):339-342
ÖZET
TAM METİN
11. Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler
I Görker, L Bozatlı, Ü Korkmazlar, MY Karadağ, C Ceylan, C Söğüt, H Aykutlu, B Subay, N Turan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):341-349
ÖZET
TAM METİN
12. Hipokampal Sklerozla İlişkili Temporal Lob Epilepsisi olan Hastalarda Sitokin Gen Ekspresyonu ve HLA Genotiplemesi
A Altıntaş , Ç Özkara, MS Sevindik, M Uzan, ÇK Çınar, Ö Uysal, FS Oğuz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):350-353
ÖZET
TAM METİN
Editörden
13. XVII. Dünya Psikiyatri Kongresi 2017’nin Ardından
PG Gökalp  
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):353-290
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
14. DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
ŞY Sapmaz, D Ergin, NŞ Celasin, D Karaarslan, M Öztürk, HÖ Erkuran, E Köroğlu, Ö Aydemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):354-357
ÖZET
TAM METİN
Derleme
15. Motor Öğrenme Sürecinde Duyusal-Motor İntegrasyon: Transkranyal Manyetik Uyarım Çalışmaları
Z Matur, AE Öge
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):358-363
ÖZET
TAM METİN
Eğitim
16. Bir Ağacın İki Dalı: Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin Kısa Tarihi (1914-2016)
F Artvinli, Ş Erkoç, F Kardeş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):364-371
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
17. Kavum Vergae, Yatkınlık ve Steroid Kullanımı: Sistemik Lupus Eritematozus Olgusunda Manik Dönem, Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem
E Mısır, İT Binbay, B Targıtay, HE Arat, G Can, K Alptekin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):372-375
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
18. Periferik Sinir tutulumuyla prezente Nörobehçet Sendromlu Ender Bir Olgu
D Kotan, M Alemdar, SA Köksal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2017; 54(4):374-378
TAM METİN