Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):372-375
Kavum Vergae, Yatkınlık ve Steroid Kullanımı: Sistemik Lupus Eritematozus Olgusunda Manik Dönem, Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem
E Mısır, İT Binbay, B Targıtay, HE Arat, G Can, K Alptekin
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Sistemik lupus eritematozus (SLE) kronik, sebebi bilinmeyen, birçok organ ve sistemi tutan otoimmün bir bağ doku hastalığıdır. SLE’de organik olan ve olmayan nedenlere bağlı olarak psikiyatrik belirti ve bozukluklar görülebilmektedir. Bu tablolar arasında deliryum, anksiyete bozuklukları, bilişsel bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve psikotik bozukluklar yer almaktadır. Etiyolojideki en sık nedenin kortikosteroid kullanımı olduğu düşünülmekle birlikte santral sinir sistemi tutulumu ve inflamatuar süreçlerin de psikiyatrik tabloların oluşumunda etkin rolü bulunmaktadır. Diğer yandan beynin yapısal anomalilerinde psikotik ve manik belirtilere artmış bir yatkınlık bulunmaktadır. Duygudurum düzenlenmesinde temel rolü olan anatomik bölgelerle yakın ilişkisi olan kavum vergae anomalisi bu yatkınlık zemininde manik belirtilerin ortaya çıkışını kolaylaştırabilir. Bu olgu sunumunda bir yıldır SLE tanısı olan ve kavum vergae anomalisi saptanan bir olguda deliryum sonrasında başlayan manik dönem sunulmaktadır. Manik dönemin olası etkenleri olarak yapısal anomalinin yatkınlık oluşturucu etkisi, araya giren enfeksiyon ve kortikosteroid tedavisi tartışılmaktadır.
Cavum Vergae, Liability, and Steroid Treatment: Manic Episode, Brain Imaging Findings, and Clinical Follow-up of a Systemic Lupus Erythematosus Case
Systemic lupus erythematosus (SLE) or Lupus is a chronic and idiopathic autoimmune connective tissue disease that involves several organs and organ systems. SLE may lead to a group of psychiatric manifestations, including delirium, anxiety disorders, cognitive dysfunction, mood disorders, and psychosis, which are caused by organic or non-organic factors. In addition, it is thought that the most common cause of neuropsychiatric lupus is corticosteroid use; central nervous system involvement and inflammatory processes also have an important role in the development of psychiatric manifestations. In other respects, structural brain abnormalities induce proneness to psychotic and manic symptoms. Along with this proneness, cavum vergae, an anomaly closely related to the anatomic areas associated with mood regulation, may precipitate manic symptoms. In this case report, we present a manic episode case emerging after delirium, with a 1-year history of SLE, which has recently been diagnosed with cavum vergae and discuss the process of infection and corticosteroid treatment, which contributed to the proneness effect of a structural brain anomaly