Dergi Ara >>
Araştırma
1. Madde kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: AMATEM'e yatan hasta verilerinin incelenmesi
EC Evren, Ö Saatçioğlu, B Evren, C Yancar, B Eken, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):132-138
ÖZET
TAM METİN
2. Ceza ehliyeti değerlendirmelerinde yapılandırılmış görüşme yöntemlerinin klinik karara etkisi
S Demirkıran, M Yaman, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):139-143
ÖZET
TAM METİN
3. Kekeme çocuk ve ergenlerin anne babalarının psikiyatrik semptomlarının değerlendirilmesi
O Abalı, H Beşikçi, G Kınalı, ÜD Tüzün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):144-146
ÖZET
TAM METİN
4. Normal kişilerde hezeyanlı inançlar
S Yalçınkaya, R Konkan, C Ural
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):147-153
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Fluoksetinle bağlantılı EPS oluşumu: iki olgu sunumu
S Demirkıran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):154-156
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocukluk çağı migreni ve diğer episodik başağrıları
HM Selekler, K Babaoğlu, S Komsuoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):157-164
ÖZET
TAM METİN
7. Başağrısı ile mücadelede seçilen ilaç-dışı tedavi yöntemleri
HM Selekler, B Gürpınar, H Efendi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):165-168
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Parkinson Psikozunda Elektrokonvulsif Tedaviye efektif yanıt
F Özer, B Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):169-171
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Gündelik uygulamalarda Nöromusküler Hastalıkların tanısında konvansiyonel elektrofizyolojik yöntemlerin kullanımı
R Kuruoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):172-178
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. İskemik serebrovasküler hastalık sonrası epileptik nöbet
F Varlıbaş, M Gencer, C Örken, Y Çetinkaya, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):179-183
ÖZET
TAM METİN
11. Sistemik Lupus Eritematozusa bağlı gelişen yaygın longitudinal tutulumlu Transvers Myelit olgusu
R Bilici, B Aydın, FF Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):184-186
ÖZET
TAM METİN
12. Transpediküler vida-çubuk sistemi ile yapılan torakolomber vertebra stabilizasyonu: klinik değerlendirme
ML Uysal, M Gülen, M Dağ, C Çavumirza, MM Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(3):187-192
ÖZET
TAM METİN