Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):165-168
Başağrısı ile mücadelede seçilen ilaç-dışı tedavi yöntemleri
HM Selekler, B Gürpınar, H Efendi
Migren ve gerilim tipi başağrıları farklı patofizyolojilere sahiptirler. bu başağrılarının atakları olmalarından dolayı, atak sırasında ortaya çıkan semptomları hafifletmek için hastalar tarafından uygulanan yöntemler de farklılık gösterir. Bu çalışmada 108 migrenli, 65 kronik migrenöz tipte başağrılı, 32 episodik gerilim tipi başağrısı ve 21 kronik gerilim tipi başağrısı bulunan hastanın ağrı ile mücadelede seçtikleri yöntemler araştırılmıştır. Karanlık, sessizlik, başa bası ve başa sıcak uygulamak migrenli ve kronik tipte migrenöz başağrısı olan hastalarda sıklıkla kullanılan yöntemlerdi. Başa soğuk uygulamak ise gerilim tipi başağrısı olan hastalarda daha sıklıkla tercih edilen bir yötemdi. Ağrı sırasında uzanmak ve masaj, tüm gruplarda benzer oranlarda görülmekteydi. Uyumak ve kusmayı uyarmak ise migren'e özgü ağrı ile mücadele yöntemleri idi.
Migraine and tension-type headaches have different pathophysiologies. Patients' methods for relieving symptoms that arise during these attacks differ as well. This study consisted of 108 migraine, 65 chronic migrainous-type headache, 32 episodic tension-type headache and 21 chronic tension-type headache patients whose methods of coping with pain were investigated. Darkness, silence, applying pressure to head and applying heat to head were more frequent methods in migraine and chronic migrainous-type headache patients. Applying cold to head was the more frequent method in patients with tension-type headaches. Lying and massage during the attack were the methods that were preferred in similar ratios among headache groups. Sleeping and provoked vomiting were specific coping methods in migraine patients.