Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1
Araştırma
1. Sentetik kannabinoid kullanım bozukluğu olan hastalarda zihin kuramı, agresyon ve dürtüsellik: Olgu kontrol çalışması
M Altıntaş, L İnanç, N Hunca, C Ektiricioğlu, N Yılmaz, O Tuna, R Üney
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni gelişiminde G-protein östrojen reseptör geni (GPR30) polimorfizminin rolü var mıdır?
ME Özen, M Dikmen, D Tap, Ö Sinan, MB Yılmaz, MU Küçük
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):13-19
ÖZET
TAM METİN
3. Bariyatrik cerrahi adaylarında yaşam kalitesi ve benlik saygısı
MZ Eroğlu, S Sertçelik, A Gündüz, ME Demirkol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):20-28
ÖZET
TAM METİN
4. Erkek opiyat kullanım bozukluğu hastalarında kendine zarar verici davranış ve intihar girişimi öyküsünün dürtüsellik ve bazı klinikverilerle ilişkisi
S Baykara, M Atmaca
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):29-37
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi ve kişilik örgütlenmesinin işlevsellikle ilişkisi
FF Gıynaş, MY Güleç, ÖK Kızılkurt, Y Yılmaz, S Çıtak, H Güleç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):38-46
ÖZET
TAM METİN
6. Obsesif kompulsif bozuklukta seçici dikkat, bilişsel esneklik, yanıt inhibisyonu ve zihin kuramı işlevleri arasındaki ilişki
AE Altınöz, F Köşger, A Eşsizoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):47-53
ÖZET
TAM METİN
7. Anksiyete bozukluklarıyla mevsimler arasındaki ilişki
ES Uribe, SMF Zambrano, CEL Gurrola, AA Garcia, EJC Bermudez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):54-59
ÖZET
TAM METİN
8. Bipolar bozukluk hastalarında ayrılma anksiyetesi ve işlevselliğin değerlendirilmesi
G Şahin, G Durat, S Şahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):60-67
ÖZET
TAM METİN
9. Bipolar bozukluk hastası kadınlarda ve sağlıklı eşlerinde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi
AM Çalışkan, D Göktaş, M Arslan, İ İnanlı, S Çalışır, İ Eren
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):68-75
ÖZET
TAM METİN
10. Duygudurum bozukluğu ve psikotik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde metabolik sendrom ve özellikleri
C Kavurma, H Kara, ŞY Sapmaz, DÖ Kara, A Önder
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):76-83
ÖZET
TAM METİN
11. DEHB’li çocuk/ergenlerde obezite/hipertansiyon yaygınlığı ve toplam vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi
N Çöl, C Gökçen, BD Kılıç, M Karadağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):84-92
ÖZET
TAM METİN
12. Erişkin dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunda yürütücü işlevler ve eş tanıların rolü
H Bayraktar, EÖ Karagüzel, A Tiryaki
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):93-100
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Cinsiyet disforisi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi deneyimi
A Polat, FS Alioğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):101-109
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Trikotillomani ve travma sonrası stres bozukluğu komorbiditesinde ortak olası genetik etiyoloji: Bir olgu sunumu
HM Aytaç, TD Berkol, Z Özarslan, N Aydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20(1):110-112
ÖZET
TAM METİN