Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):101-109
Cinsiyet disforisi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi deneyimi
A Polat, FS Alioğlu
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Cinsiyet disforisi farklı kültürlerde de görülen ve uzun bir geçmişe dayanan tarihçesi olan bir olgudur. Toplumsal, ruhsal ve hukuki sonuçları nedeniyle dikkatle ele alınması ve tedavi sürecinin çok disiplinli ekip çalışmasıyla iyi yönetilmesi gereken bir sorundur. Trans geçiş süreci için başvuran kişi sayısının yıllar içinde artması hem psikiyatri kliniğinde, hem de tıbbın diğer alanlarında çalışan hekimlerin ilerleyen yıllarda trans bireylerle giderek artan sıklıkta karşılaşacaklarını düşündürmektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de 2004 yılından itibaren cinsiyet geçiş sürecini izleyen ve rapor düzenlemesi yapan bir merkezdir. Cinsiyet hoşnutsuzluğu yakınmasıyla polikliniğimize başvuran kişiler ‘cinsiyet geçiş izlem programına’ alınarak bireysel ve grup psikoterapileri ile izlenmektedir. Bu yazıda Türkiye için henüz standart bir tedavi protokolünün olmadığı trans geçiş sürecine ilişkin deneyim paylaşımı amaçlanmıştır.
Gender dysphoria: Kocaeli University Hospital experience
Gender dysphoria is a situation that has a long history, and also known to be present in different cultures. Due to possible social, psychological and legal consequences, it is a condition that should be carefully considered and the treatment period should be managed well by interdisciplinary teamwork. The fact that the number of people applying for the transition process increased over the years suggests that doctors working in psychiatric clinics and other fields of medicine will be encountering more trans individuals in the coming years. Kocaeli University Hospital is a center that monitors the gender transition process since 2004. Individuals who are admitted to our clinic with the complaint of gender dysphoria are included in the gender-monitoring program and followed up through individual and group psychotherapy. The aim of this article is to share our clinical experience about gender transition process, where there is no standard treatment protocol yet in Turkey