Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):68-75
Bipolar bozukluk hastası kadınlarda ve sağlıklı eşlerinde cinsel işlevlerin değerlendirilmesi
AM Çalışkan, D Göktaş, M Arslan, İ İnanlı, S Çalışır, İ Eren
Konya Araştırma Hastanesi, Konya
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bipolar bozukluk (BB) hastası kadınların ve sağlıklı eşlerinin cinsel işlev sorunlarını sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak ve cinsel sorunları etkileyen olası öngördürücüleri belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya BB’li 60 kadın hasta ve sağlıklı eşleri alındı. Tüm hastalar psikiyatrik tedavi görüyordu. Kontrol grubu olarak 45 sağlıklı çift alındı. Tüm katılımcılar sosyodemografik veriler, depresif belirtiler, evlilik uyumları ve cinsel işlevleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastalarda cinsel doyum, iletişim ve orgazm sorunları sıklığı kadın kontrollerden daha yüksek saptandı. Hasta eşlerinde cinsel ilişki sıklığı, iletişim ve toplam cinsel sorun sıklığı erkek kontrollerden daha yüksek saptandı. Kadınlar için yapılan lojistik regresyon analizinde, cinsel sorunların yaş, depresif belirtiler ve evlilik uyumu ile ilişkili olduğu; ancak BB’nin olması ile ilişkili olmadığı saptandı. Erkekler için yapılan analizde, cinsel sorunların evlilik uyumu ile ilişkili olduğu, hasta eşi olmakla ilişkili olmadığı saptandı. Sonuç: Karıştırıcı etkenler kontrol edildikten sonra, BB’li hastaların ve eşlerinin cinsel sorun sıklığının kontrollere benzer olduğu görülmüştür. Hastaların subsendromal depresif belirtilerinin tedavi edilmesi ve evlilik uyumunu artırmaya yönelik girişimlerde bulunulması hem hastaların, hem de eşlerinin cinsel işlevlerinde iyileşme sağlayabilir.
Sexual functions in women with bipolar disorder and their healthy spouses
Objective: The aim of this study was to compare the sexual problem levels of female patients with bipolar disorder (BD) and their healthy spouses with those of healthy couples and to investigate potential factors that predict sexual problems. Methods: Sixty female outpatients with BD in remission and their healthy spouses were included in the study. All patients were under medication. Forty-five healthy couples comprised the control group. All participants were examined on a variety of clinical measures, including depression, marital adjustment, and sexual satisfaction. Results: Sexual satisfaction, communication and anorgasmia problems were higher for patients than for female controls. Sexual intercourse frequency, communication and total sexual problems were higher for patients’ spouses than for male controls. Logistic regression analyses for females revealed that sexual satisfaction was associated with age, depressive symptoms, and marital adjustment rather than presence of disorder. The sexual satisfaction was associated with marital adjustment rather than being spouse of a patient for males. Conclusions: After controlling for confounding factors, sexual problems of patients and their spouses are similar to those of controls. Treating the subsyndromal depressive symptoms of patients and using interventions to increase marital adjustment may improve the sexual functions of both patients and their spouses.