Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2023; Cilt: 60; Sayı: 4
Editörden
1. COVID-19 İlişkili Guillain-Barré Sendromu: Bir Nedensel İlişki Var mı Yoksa Sadece Bir Tesadüf mü?
NG Şirin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):295-297
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Amyotrofik Lateral Sklerozda Devam Eden Denervasyon ve Reinnervasyonun Tek Lif Elektromiyografi Yöntemi ile Konsantrik İğne Elektrodu Kullanılarak İncelenmesi
P Bekdik , MB Baslo
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):298-303
ÖZET
TAM METİN
3. Opioid Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda, Yoksunluk Sırasında ve Sonrasındaki EKG Değişiklikleri
B Ünübol , F İzci , S İzci
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):304-309
ÖZET
TAM METİN
4. COVID-19 Enfeksiyonu ve Aşılarının Epilepsi Hastaları Üzerine Etkileri: Gerçek Yaşam Verileri
Ö Öcek , P Ortan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):310-315
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Eş Tanısında Zihin Kuramı
T Aghaskishiyeva , K Özdel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):316-321
ÖZET
TAM METİN
6. COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Guillain-Barré Sendromu Profili: 5 Yıllık Deneyim
H Ertaşoğlu Toydemir , M MERCAN , VA Yayla
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):322-326
ÖZET
TAM METİN
7. Genito-Pelvik Ağrı, Penetrasyon Bozukluğu ve Bozulmuş Yeme Davranışı Olan Hastaların Klinik Özellikleri: Kesitsel Bir Çalışma
Ö Şahmelikoğlu Onur , G Teksin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):327-334
ÖZET
TAM METİN
8. Egzersiz Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Kapasiteyi, Kognisyonu, Yaşam Kalitesini İyileştirir ve Nörotrofik Faktörleri Artırır
M Açık , S Şenışık , D Taşkıran , T Akşit , R Aydınoğlu , AN Yüceyar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):335-343
ÖZET
TAM METİN
9. Bipolar Bozuklukta Şiddet Davranışı Riskinin Çevresel Bir Belirleyicisi Olarak Çocukluk Çağı Travması
NB Bal , E Özalp, MG Teksin , Z Kotan , EH Karslıoğlu,A Çayköylü
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):344-349
ÖZET
TAM METİN
10. Teletıp ile Hasta Takip Eden Bir Üniversite Hastanesinde Pandeminin MS Hastaları Üzerindeki Psikososyal Etkileri, Kesitsel Çalışması
B Karaman , R Tunçel , Ö Ekmekçi , T Köse , N Yüceyar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):350-355
ÖZET
TAM METİN
11. Geriatrik Bireylerde Postüral Kontrol ile Depresyon Düzeyi ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
T Yerlikaya , M Bağkur , S Taş , A Öniz, M Özgören
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):356-362
ÖZET
TAM METİN
12. İlk Atak Akut Psikotik Hastalarda Kannabis Kullanımının Klinik Etkileri
B Akdöner , U Baklacı , Ö Kuman Tunçel , E Aldemir , H Elbi
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):363-369
ÖZET
TAM METİN
13. COVID-19 Pandemisinin Çok Erken Döneminde Ruh Sağlığı Destek Hattına Başvuran Sağlık Çalışanlarının Klinik Özellikleri
EA Yıldırım , A S Tabakcı , M Hacıoğlu Yıldırım , S Umut Kılınç,G Karabacak Sağman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):370-375
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. mRNA BNT162b2 COVID-19 Aşısı Sonrası Oküler Flutter-Myoklonus-Ataksi Sendromu: Bir Olgu Bildirimi
T Poyraz , A Varol , HA Uysal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):376-379
ÖZET
TAM METİN
15. Tedaviye Yüksek Dirençli Şizofreni Hastasında Saptanan KMT2D Geni c.4168G>A(p.Ala1390Thr) Varyasyonu: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
Anıl Alp , E Özçelik Eroğlu , Mİ Yıldız , AC Ceylan , B Demir , S Özer
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):380-384
ÖZET
TAM METİN
16. Startle Reaksiyonu Gelişen Hastada Motor Kortekse rTMS Uygulanması: Bir Olgu Sunumu
MS İris, BB Demirbağ , F Bektaş , D Kırbaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2023; 60(4):385-386
ÖZET
TAM METİN