Türk Psikiyatri Dizini Hakkında

Türk Psikiyatri Dizini (Eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini) 2000 yılından itibaren üzerinde amatörce uğraşılan bir dizindi. Projede ilk amaç 2000 yılı itibariyle yayınlanan Türkçe Psikiyatri Dergilerinin içeriklerini internet ortamına aktarmak, böylece psikiyatristler veya ilgili bilimlerde çalışanları Türkçe psikiyatri dergilerinde neler yayınlandığı konusunda haberdar etmekti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalının resmi web sayfasında oluşturulan bu dizin, çok tanıtılmadığı için daha çok bu konularla ilgilenen, çalışmaları için arama yapan bazı araştırmacılar tarafından tanındı ve kullanıldı. Proje 2005 yılında web tabanlı olarak yeniden tasarlandı. Süreç içerisinde Türk Psikiyatri Dizini projesi başlangıçta konan hedeflerine ulaşmıştır. Dizin sürekli olarak güncellenmiş, dergi sayılarının içerikleri düzenli eklenmiştir. Halen dizin ruh sağlığı ile ilgilenenler için önemli bir online başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır.
Lundbeck firmasının değerli katkılarıyla dizin projesinin uzun ömürlü olmasını umut ediyoruz. Bu değerli çalışmaya ilgi göstermiş, katkı sağlayan başta Lundbeck firması olmak üzere herkese teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Lut Tamam
Türk Psikiyatri Dizini Editörü
Dr. Öğr. Üyesi. Caner Yeşiloğlu
Türk Psikiyatri Dizini Editör Yardımcısı
Türk Psikiyatri Dizininde Kapsanma Ölçütleri
Psikiyatri ve ilişkili bilimlere odaklı bir dergi olması
Türkçe ve İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcüklerin bulunması
Türkiye kaynaklı bir dergi olması
ISSN numarası bulunması (Yeni dergiler için)