İletişim

Kırık ya da yanlış bağlantılar ile ilgili bildirimlerinizi ya da diğer düşüncelerinizi aşağıdaki iletişim adreslerinden editörlüğümüze iletiniz.
Dr. Öğr. Üyesi Caner Yeşiloğlu
Türk Psikiyatri Dizini
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Adana –TÜRKİYE
Tlf: 90-322-3386060/3204
E-mail: psikiyatridizini@gmail.com , yesiloglucaner@gmail.com