Dergi Ara >>
Derleme
1. Alkolün Sosyopolitik Tarihi ve İçme Kültürü
F Öncü
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):1-6
ÖZET
2. Alkol Bağımlılığında Tanı ve Alt Tipler
ŞC Gürel, B Uluğu, B Demir
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):7-14
ÖZET
3. Alkol Bağımlılığı; Epidemiyoloji, Etyoloji ve Prognoz
H Mırsal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):15-19
ÖZET
4. Türkiye’de Yapılan Alkol ile İlgili Epidemiyolojik Çalışmaların Düşündürdükleri ve Sonuçları
İ Yargıç, F Özdemiroğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):20-28
ÖZET
5. Alkolün Biyolojik Etkileri, Farmakolojisi, Emilimi, Dağılımı, Metabolizması ve Organ Sistemleri Üzerine Etkileri
A Türkcan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):30-36
ÖZET
6. Alkolün Nöropsikiyatrik Etkileri, Zehirlenme, Çekilme Sendromları, Wernicke-Korsakoff Sendromu, Tanı, Epidemiyolojisi, Tedavisi
C Evren
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):37-47
ÖZET
7. Alkol Bağımlılığında Biyomedikal Görüşler, Genetik, Görüntüleme, Marker Belirleme Çalışmaları
A Dalmış, N Koçuk, Y Akvardar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):48-53
ÖZET
8. Alkol Kullanım Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
C Tuğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):54-58
ÖZET
9. Alkol Bağımlılığı ve Psikiyatrik Bozuklukların Komorbiditesi
ÖA Kalyoncu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):59-67
ÖZET
10. Alkol ve Fiziksel Hastalıklar, Gebelikte Etkileri
M Beyazyürek
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):68-71
ÖZET
11. Alkol ve Kadın, Cinsiyete ve Kültüre Bağlı Alkol Sorunları
E Vardar, NB Bahadırlı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):72-76
ÖZET
12. Alkol Bağımlılığında Farmakolojik Tedaviler
Z Arıkan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):77-84
ÖZET
13. Alkol Bağımlılarında Psikososyal Uygulamalar, Kısa Girişimler ve Motivasyonu Artırma
K Ögel
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):85-90
ÖZET
14. Alkol, Suç ve Riskli Davranışlar
A Yılmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):91-94
ÖZET
15. Alkol ve Alkol Bağımlılığı: Cinsellik, Uyku, Yeme Bozuklukları
S Doğan, S Küçükgöncü
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):95-99
ÖZET
16. Çocuk ve Ergenlerde Alkol Kullanımı ve Alkol Bağımlılığı
I Görker
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(3):100-106
ÖZET