Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(3):95-99
Alkol ve Alkol Bağımlılığı: Cinsellik, Uyku, Yeme Bozuklukları
S Doğan, S Küçükgöncü
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ
Alkol kullanım bozuklukları yüksek mortalite ve morbiditesi olan bir halk sağlığı sorunudur. Alkolizme eşlik eden bozuklukların depreşmeleri artırdığına inanılmaktadır. İnsomnia da genel popülasyonda sık görülen ve günlük işlevselliği bozan, depresyon ve bazı çalışmalara göre ölüm riskini arttıran bir semptomdur. Özellikle alkol bağımlılarında insomnia sıktır. Yeme bozuklukları ve alkol/madde kullanım bozukları da birlikte bulunur ve bu birliktelik bulimik hastalarda daha fazladır. Alkolün inhibisyonu azaltıcı, yargılamayı bozucu ve bunun sonucunda cinsel aktiviteyi başlatıcı etkisi binlerce yıldan beri bilinmektedir. Alkol hem kişinin kendisinin gevşemesini sağlayarak hem de potansiyel cinsel eşte gevşemeye ve tam cinsel disinhibisyona yol açarak cinsel ilişkiye kolaylaştırmadaki anahtar rolünü sürdürmektedir. Bununla birlikte, alkol tüketimi daha fazla cinsel partner bulmayı sağlarken yüksek oranda cinsel yolla bulaşan hastalıklara, istenmeyen gebeliklere ve kürtajlara neden olur. Dahası, erken yaşlarda alkol alımı erken yaşlarda korunmasız cinsel ilişki deneyimleriyle birliktedir.
Alcohol and Alcohol Dependence: Sexuality, Sleep, Eating Disorders
Alcohol use disorders are a major public health problem with high morbidity and mortality. Comorbid disorders are suspected to cause a high relapse rate. Insomnia is a frequent symptom in the general population that has been associated with impaired daytime performance, increased risk for depression and, in some studies, premature mortality. Insomnia is especially frequent among individuals with alcoholism. Eating disorders and alcohol/substance abuse are found co-occur, and the co-occurance is more common among bulimics. Alcohol's role in reducing inhibition, impairing judgement, and consequently promoting sexual behaviour, has been recognised and exploited by individuals for thousands of [year]s. Alcohol continues to play a central role in facilitating sexual relationships both through personal consumption and encouraging existing and potential sexual partners to consume in order to achieve effects ranging from relaxation to complete sexual disinhibition. However, while high alcohol consumption is associated with having more sexual partners, it is also related to higher levels of sexually transmitted infections, unwanted pregnancies and terminations. Further, early initiation into alcohol use is associated with early sexual debut along with increased sexual risk behavi ;ours such as non-use of condoms.