Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 3; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2010;3(3):91-94
Alkol, Suç ve Riskli Davranışlar
A Yılmaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
Çeşitli araştırmaların sonuçları, alkol alımı ile saldırganlık ve şiddet içeren suçlar arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Gerek hüküm giymiş saldırganlar gerek saldırı mağduru olmuş kişiler arasında yapılmış çalışmalar, şiddet içeren suçlarda alkolün önemli bir rolü olduğunu ortaya koymuş ancak aralarında bir nedensellik bağı kuramamışlardır. Çeşitli sosyal etkenler, mizaç ve diğer karakter özellikleri, ailesel ve genetik faktörler, hem alkol alımına hem de saldırgan davranışlara yol açıyor olabilir.
Alcohol, Crime and Risky Behaviours
There are a lot of researches show the relation how alcohol intake affects violence and crime. The research between sentenced people and victims showed how an important role alcohol plays in committing crime. But on the other side there couldn’t be any casuality link found between them. Different social factors, character, family and genetic factors can lead the person to take alcohol and commit crime afterwards.