Dergi Ara >>
Derleme
1. Alkol İle İlişkili Bozuklukların Epidemiyolojisi
Y Akvardar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):5-9
ÖZET
2. Alkol Bağımlılığında Alt Tipler
BD Uluğ, Y Ayhan, A Ertuğrul, B Demir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):10-17
ÖZET
3. Alkolizmde EEG ve ERP
MF Karaaslan, FÖ Orhan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):18-27
ÖZET
4. Alkol Bağımlılığında Beyin Görüntüleme Yöntemleri
A Kuruoğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):28-34
ÖZET
5. Alkol Bağımlılığında Stresin Rolü ve Strese Cevap Sistemindeki Değişiklikler
E Eşel, A Asdemir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):35-43
ÖZET
6. Alkol Bağımlılığında Hipotalamik-Hipofizer-Tiroid Ekseni
SD Özsoy, M Baştürk
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):44-47
ÖZET
7. Alkol ve Nöroplastisite
MT Turan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):48-51
ÖZET
8. Alkol ve Cinsellik
A Bozkurt
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):52-55
ÖZET
9. Alkol Bağımlılığında Yeni Farmakoterapötik Yaklaşımlar
Z Arıkan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):56-60
ÖZET
10. Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi
K Ögel
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):61-64
ÖZET
11. Madde Bağımlılığı ve Dopaminerjik Sistem
İT Uzbay
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):65-72
ÖZET
12. Uçucu Madde Kötüye Kullanımı
M Beyazyürek
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):73-78
ÖZET
13. Eroin Bağımlılığı
ÖA Kalyoncu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):79-88
ÖZET
14. Madde Bağımlılığında Acil Durumlar
M Tosun
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(47):89-96
ÖZET