Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1
Araştırma
1. Yaşlılar için Depresyon Ölçeği: Hamilton Depresyon Ölçeği ile Karşılaştırmalı Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
A SA?DUYU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):3-8
ÖZET
2. İçgörüsü Tam ve İçgörüsü Az Olan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
NT KARALI, R TÜKEL, D KARAYELİ, A KAYIR, V KESER, B ÇALIN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):9-15
ÖZET
3. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kişilik Bozuklukları
H KARA, MK YAZICI, MK SAYAR, MY A?ARGÜN, A VERİMLİ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):16-20
ÖZET
4. Majör Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Aynşan ve Örtüşen Özellikler-2: Kişilik Bozuklukları Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ö AYDEMİR, Ş GÜLSEREN, L KÜEY, S KÜLTÜR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):21-28
ÖZET
5. B Kümesi Kişilik Bozukluklarında Kendini Yaralamanın Özellikleri
N TARLACI, D YEŞİLBURSA, AS TÜRKCAN, Ö SAATÇİO?LU, M YAMAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):29-35
ÖZET
Derleme
6. Kleptomani: Bir Gözden Geçirme
L TAMAM, N ÖZPOYRAZ, M ÜNAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):36-44
ÖZET
Araştırma
7. Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tanısı Alanlarda Ruhsal Bozukluklar
A SA?DUYU, T ŞAHİNER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):45-49
ÖZET
8. Tırnak Yiyen Tıp Öğrencilerinde Kaygı, Aleksitimi ve Obsesif Kompulsif Belirtiler
H ASLAN, M ÜNAL, ZN ALPARSLAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):50-54
ÖZET
9. Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu
Ş ERCAN, V TOPÇUO?LU. H YÖNEY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):55-60
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Charles Bonnet Sendromu: Bir Olgu Sunumu
AE Tezcan, A Akyol, M Ay
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):61-62
ÖZET
11. Tiroid Agenezi Olgusunda Tiroid Hormon Yerine Koyma Sağaltımına Bağlı Gelişen Manik Atak
E TEZCAN. A AKYOL, M AY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(1):63-66
ÖZET