Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):3-8
Yaşlılar için Depresyon Ölçeği: Hamilton Depresyon Ölçeği ile Karşılaştırmalı Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
A SA?DUYU
Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği’nin psikometrik özellikleri, bedensel hastalıkları nedeniyle hastanede yatan 60 yaşın üzerindeki 92 hastaya, Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi ve Hamilton Depresyon Ölçeği uygulanarak araştırıldı. Test-tekrar test güvenirliğinin yüksek (r = 0.87), iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğu belirlendi (Cronbach alpha katsayısı = 0.72). HDÖ ile yüksek korelasyon içinde, depresyonu olan yaşlıları ayırdedebildiği; kesme noktası 13 ile 14 puanlar arasından geçtiğinde duyarlılığının 0.90, özgüllüğünün 0.97 olduğu bulundu.
The Geriatric Depression Scale: A Reliability and Validity Study in Comparison with Hamilton Rating Scale for Depression
Psychometric properties of the Geriatric Depression Scale (GDS) were studied using the Composite International Diagnostic Interview and the Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) in 92 patients over 60 [year]s old, The test-retest reliability was high (r = 0.87) and internal consistency calculated by Cronbach alpha coefficient was sufficient (0.72). The GDS was able to distinguish between depressed aged and the control group in high correlation with the HRSD: a cut-off score of 14 on the GDS yielded 0.90 sensivity and 0.97 specifity.