Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):45-49
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tanısı Alanlarda Ruhsal Bozukluklar
A SA?DUYU, T ŞAHİNER
Bu çalışmada nöroloji polikliniğine baş ağrısı yakınmasıyla başvuran ve bunu açıklayabilecek organik bir neden bulunamayan hastalar incelendi. Hastaların genellikle orta yaş grubunda ve ev kadını oldukları, büyük oranda diğer vücut bölgelerine ait ağrıların ve somatik yakınmaların bulunduğu, %40 kadarında da önemli düzeyde yeti yitimi olduğu görüldü. Migren ya da gerilim tipinde baş ağrılarına inatçı somatoform ağrı bozukluğu, nevrasteni, depresyon ve yaygın bunaltı bozukluğu tanılarının sıklıkla eşlik ettiği belirlendi. Her iki tipte baş ağrısı olan hastalarda depresyon ve bunaltı bozukluğu tanılarının iki-üç kata varan oranlarda daha sık görüldüğü, gerilim tipinde baş ağrısı olan hastaların büyük kısmının somatoform ağrı bozukluğu tanı ölçütlerini de karşıladığı belirlendi. Baş ağrısının türü ile ruhsal bozukluk tanılarının birbirleri üzerinde önemli düzeylerde yordayıcı etkiye sahip olmadıkları dikkati çekti.


Psychiatric disorders in Patients with Diagnoses of Migraine and Tension-Type Headache
In this study patients who contacted to neurology services with a complaint of headache and who did not have any organic pathology were examined. The patients were typically middle-aged and housewife. There were other types of pain and somatic symptoms accompanying headache in most of these patients, and moderate or severe disability was detected in 40%. Persistent somatoform pain disorder, neurastenia, depression and generalized anxiety disorder were diagnosed frequently in patients with migraine or tension-type headache. The ratios for depression and anxiety disorder were found to be two to three times higher in patients meeting diagnostic criteria for both migraine and tension-type headache, and somatoform pain disorder was diagnosed in most patients with tension-type headache. There was no correlation detected between types of headache and psychiatric diagnoses.