Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):61-62
Charles Bonnet Sendromu: Bir Olgu Sunumu
AE Tezcan, A Akyol, M Ay
Fırat Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Elazığ
Charles Bonnet Sendromu herhangi bir organik veya ruhsal rahatsızlığı bulunmayan kişide, canlı ve genellikle kişiyi eğlendiren görsel varsanılarla belirli bir psikiyatrik bozukluktur. Charles Sonnet Sendromu her yaşta görülmekle birlikte çoğunlukla yaşlılıkta ortaya çıkar. Çalışmamızda, bir olgu nedeniyle konulan tanı ve uygulanan tedavinin tartışılarak, çok nadir olduğu bildirilen bu sendroma dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Charles Bonnet Syndrom: A Case Report
Charles Bonnet Synrome is characterized by visual hallucinations in the patients with eye disease, in the absence of mental disorders. The syndrome can occur at any age, though it has most frequently been described in elderly people. In this article, a 75- [year]-old woman with a diagnosis of Charles Bonnet syndrome is presented and diagnosis and treatment have been discussed.