Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):50-54
Tırnak Yiyen Tıp Öğrencilerinde Kaygı, Aleksitimi ve Obsesif Kompulsif Belirtiler
H ASLAN, M ÜNAL, ZN ALPARSLAN
Bu çalışmada tırnak yeme alışkanlığı ile kaygı, aleksitimi, obsesif kompulsif belirtiler ve alışkanlık özelliği olan diğer davranışlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Örneklem tırnak yiyen 77, yemeyen 65 tıp fakültesi öğrencisini kapsamaktadır. Öğrenciler Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (SKE I ve 2), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi’ni (MOKSL)yanıtlamışlar ve tırnak yiyen ve yemeyen grubun ölçek puanları karşılaştırılmıştır. Sonuçta tırnak yiyen öğrencilerin kaygı, aleksitimi ve obsesif kompulsif belirti punları yemeyenlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Kalem ucu gibi nesneleri çiğneme, yara kabuğu yolma, tik ve aşırı alışveriş gibi diğer alışkanlık özelliği olan davranışların tırnak yiyen grupta daha sık olduğu belirlenmiştir. Kalem ucu gibi nesneleri çiğneme, yara kabuğu yolma ve aşırı alışveriş alışkanlığı olanlarda da kaygı ve obsesif kompulsif belirti puanları daha yüksektir; tik ve burun karıştırma davranışı olanlarda ise yalnızca kaygı puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar yineleyici, alışkanlık özelliği olan tırnak yeme, yara kabuğu yolma, kalem ucu gibi nesneleri çiğneme, aşırı alışveriş yapma gibi davranışların obsesif kompulsif belirtilerele ilişkili olabileceğini desteklemektedir.


Anxiety, alexithymia and obsesisve compulsive symptoms in medical students with nail biting
In the present study the relationship betwen the nailbiting habit and anxiety, alexithymia. obsesive-compulsive symptoms and other personal habits were investigated. The sample consisted of 77 nail-biters and 65 non-biters who studied medicine at Çukurova University. The students responded to Spielberger State and Trait Anxiety Inventory (STAI 1 and 2). Toronto Alexithymia Symptom Checklist (MOCSC) and the scores of the scales of the nail-biters and non-nail-biters were compared. The nail-biters’s anxiety, alexithymia and obsessive-compulsive symptom scores tended to be higher than those of non-nail-biters. Other personal habits such as chewing on pencil or other objects, twitching the scars, tics and compulsive shopping were found to be more frequent among the nail biters. Also higher scores of anxiety and obsessive-compulsive symptoms were found among the students who chewed on objects, twitched the scars and shopped compulsively. The students having tics and picking nose received higher scores solely from anxiety scale. Our results suggested that the personal habits such as nail-biting, compulsive shopping, chewing on pencils or on other objects and twitching the scars might be related to obsessive-compulsive symptoms.