Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):63-66
Tiroid Agenezi Olgusunda Tiroid Hormon Yerine Koyma Sağaltımına Bağlı Gelişen Manik Atak
E TEZCAN. A AKYOL, M AY
Uzun yıllardır klinik tiroid işlev bozukluklarına çoğu kez psikiyatrik belirtilerin eşlik ettiği bilinmektedir. İlk kez 1979’da Josephson bir hipotiroidi olgusunda hızlı tiroid hormon yerine koyulmasına bağlı manik atak gelişiminden söz etmiş ve duygudurum bozukluğunun etiyolojisinde yer alan adrenerjik sistem varsayımı ışığı altında dışardan verilen tiroid hormonun manik atağı nasıl tetiklediği üzerinde durmuştur. Bu makalede hızlı tiroid hormon yerine koyulmasına bağlı bir manik atak ile kliniğimize başvuran bir tiroid agenezisi olgusunun sunumu yapılmış ve kaynakların ışığında olgu tartışılmıştır.

Appearance of mania following replacement with thyroid hormone in a case with thyroid agenesis
It has been known for several [year]s that clinical thyroid functional disorders are frequently accompanied by psychiatric symptoms. Josephson, in 1979, reported a case of acute mania following the rapid treatment of hypothyroidism. In the light of adrenergic system hypothesis, which is one of the causes of affective disorder, he focused on how thyroid hormone precipitated a manic episode. In this report, a case of thyroid agenesis with manic episode following rapid replacement of thyroid hormone is presented and discussed in the light of literature.