Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):29-35
B Kümesi Kişilik Bozukluklarında Kendini Yaralamanın Özellikleri
N TARLACI, D YEŞİLBURSA, AS TÜRKCAN, Ö SAATÇİO?LU, M YAMAN
Çalışmada 108 DSM-IV B kümesi kişilik bozukluğu olgusu incelenerek kendini yaralamanın özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kendini yaralayan (n=50) ve kendini yaralamayan (n=50) olgular, sosyodemografik özellikler, psikiyatrik öykü, madde kullanım öyküsü, suç davranışı öyküsü ve soygeçmiş özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Kendini yaralayan olguların daha genç oldukları, daha küçük yaşta madde kullanımına başladıkları, suça yönelik davranışlarının daha fazla olduğu, genellikle ergenlik döneminde, yasal, askerlikle ya da polisle ilgili sorunlar nedeniyle ve örnek olarak kendini yaralamaya başladıkları, sıkıntı ve öfkelerini azaltmak, ortam ve şartların değişmesini sağlamak ve kendilerini cezalandırmak nedeniyle bu davranışta bulundukları, bu davranış sırasında acı hissetmedikleri belirlenmiştir.

Characteristics of Self-Mutilative Behaviour in Cluster B Personality Disorders
In the study it is aimed to determine the characteristics of self-mutilative behaviour in 108 inpatients with cluster B personality disorder. Sociodemographic characteristics, psychiatric history, substance abuse, criminal behaviour, and family history of two groups, with (n=50) or without (n=50) self-mutilative behaviour, mean age was younger, criminal behaviour was more common, onset was generally in adolesence, often induced by imitating others or problems related to judicial matters or military service. The individuals usually aimed to reduce anxiety and anger, to manipulate others, and also to punish themselves, and felt no pain during self-mutilation.