Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):21-28
Majör Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Aynşan ve Örtüşen Özellikler-2: Kişilik Bozuklukları Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ö AYDEMİR, Ş GÜLSEREN, L KÜEY, S KÜLTÜR
Kapsamlı bir araştırmanın parçası olan bu çalışmada, depresyon, anksiyete ve bunların birarada bulunduğu eştanılı durumların kişilirle örtüşen özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada eğitim hastanesi niteliğindeki bir psikiyatri kliniğine başvuran ve yatarak ya da ayaktan sağaltılan hastalardan ardışık belirlenen ve DSM-III-R’ye göre majör depresyon (s:31), anksiyete bozukluğu (s:20) ya da her ikisinin birlikte olduğu eştanılı durum (s:11) tanısı alanlar üzerinde yürütülmüştür. Kişilik bozukluğu belirtilerinin değerlendirilmesi amacıyla ikinci eksen tanıları için DSM-III-R Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonu (SCID-II) uygulanmıştır. Kişilik bozukluklarının sıklığı yönünden hasta grupları arasında farklılık bulunmamıştır. Anksiyete bozukluğu grubunda tüm kişilik bozukluklarına ait belirti sayısı diğer gruplardan anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Ayrıca A kümesi (ekzantrik) kişilik bozukluklarına ait belirti sayısı ile paranoid ve bağımlı kişilik bozukluklarına ait belirti sayılarının da anksiyete bozukluğu grubunda anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Major depresyon için ayırt edici kişilik belirtisi olarak “başka insanlara istemedikleri halde yardım etmeye çalışma” ve “aşırı yemek yeme”; anksiyete bozukluğu grubu için “yalnız kalınca kendini mahvolmuş hissetme”, “arkadaşlarının sadakatinden kuşkuya düşme” ve “söylenen sözlerde gizli ima hissetme”; ve eştanılı hasta grubu için ise “beklemeye tahammül edememe” saptanmıştır.


Distinctive and Overlapping Features of Patients with Major Depression, Anxiety Disorder and Comorbid States-2: a Comparative Study in Terms of Personality Disorders
As a part of a comprehensive research, it is aimed to investigate the overlapping and distinctive features of major depression, anxiety disorders and comorbid states in terms of personality disorder symptoms. Patients diagnosed by Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID) as having either major depression (n=31), anxiety disorder (n=20) or comorbid states (n=11) attended the study and the assesment of personality was done by Structured Clinical Interview for DSM-III-R for personality disorders (SCID-II). There was no difference between the groups in terms of the frequency of personality disorders. In the anxiety disorder group, the number of symptoms derived from all personality disorders was significantly higher than the other groups. Besides, symptoms of cluster A personality disorders, paranoid personality disorder and dependent personality disorder were also more frequent in the anxiety disorder group. “Engagement in self-sacrifice even though it’s not requested” and “binge eating” were discriminating the major depression group, “feeling oneself ruined when alone”, “guestioning the trustworthiness of friends” and “reading hidden demeanings in words of others” were the discrminating the anxiety disorder group, and “no tolerance for waiting” was the discriminating items of the comorbidity group.