Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3
Editörden
1. COVID-19 Pandemisi ile İlişkili Bedensel Duyumların YanlışYorumlanması: Zihin-Beden Etkileşimi İçin Bir Model
B Duman, O Herdi, RS İlhan, B Çolak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):169-170
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Elektrokardiyografik Aritmiye Yatkınlık Belirteçleri Olarak T tepe - T son ve QTc Aralıklarının Akut İskemik İnmedeki Değerinin Araştırılması
S Bilge, O Tezel, YA Acar, F Cüce, Ö Karadaş, M Taşar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):171-176
ÖZET
TAM METİN
3. Açıklanamayan Gelişimsel Geriliği ve Zihinsel Yetersizliği Olan Türk Hastalarda Kromozomal Mikroarray Analizi
H Gürkan, Eİ Atlı , E Atlı, L Bozatlı , MA Altay, S Yalçıntepe, Y Özen , D Eker, Ç Akurut, S Demir, I Görker
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):177-191
ÖZET
TAM METİN
4. Migren Atağında ve Triptan Tedavisi Sonrasında Serebral Hemodinamik Değişiklikler
B Öztürk, Ö Karadaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):192-196
ÖZET
TAM METİN
5. Psikodrama Grup Terapisinin Opioid Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme Üzerine Etkisi
TT Uğurlu, NK Oğuzhanoğlu, F Ateşci
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):197-203
ÖZET
TAM METİN
6. Selektif Amigdalohipokampektomi Operasyonu Geçiren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastaların Klinik-Patolojik Özellikleri ile Hipokampal Sklerozda p-Glikoprotein Ekspresyonu İlişkisi
ÖU Ethemoğlu , N Kayrak, B Bilgiç, G Gül, DY Kuşçu, D Kırbaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):204-209
ÖZET
TAM METİN
7. Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Migren Üzerine Etkileri
ÜF Demir, O Bozkurt
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):210-215
ÖZET
TAM METİN
8. Parkinson Hastalarında Koku Bozukluğunun Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi
NB Pekel, D Yıldız, İ Taymur, E Budak, S Özmen, Ç Çapkur, M Seferoğlu, A Güneş, D Sığırlı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):216-221
ÖZET
TAM METİN
9. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Şiddeti için Yeni Polisomnografik Veri İndeksleri –Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna Farklı Bir Bakı
N Demir, İ Öztura
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):222-227
ÖZET
TAM METİN
10. Dejeneratif Üst Motor Nöron Hastalıklarında Subklinik Alt Motor Nöron Etkilenmesinin Elektrofizyolojik Bulguları
HÖ Dede, NG Şirin, EK Orhan, HA İdrisoğlu, MB Baslo
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):228-233
ÖZET
TAM METİN
11. Sigara İçenler İçin Stroop Testi’nin Türkiye Örnekleminde Geliştirilme Çalışması
E Kısacık, Z Çakır
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):234-240
ÖZET
TAM METİN
12. Tedavi Motivasyonu ve Özyeterliliğin Geliştirilmesinde Psikososyal Grup Çalışmaları Ne Kadar Etkili? Madde Kullanıcılarıyla Deneysel Bir Çalışma
T Görgülü
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):241-247
ÖZET
TAM METİN
13. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Uğraş Tedavilerine Eklenen Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimin Şizofreni Hastalarının Toplumsal İşlevselliği Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İGY Karaman, Mİ Kasal, C İngeç, C Yastıbaş, F Gülyüksel, M Güleç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):248-253
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Sanrısal Bozukluk ile Giden Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu
O Hurşitoğlu, TC Tuman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):254-256
ÖZET
TAM METİN
15. Anti-MOG Antikoru Seropozitif Nöromiyelitis Optika Olgusu: Nadir Bir Pediatrik Olgu  
G Koç, N Bayram, AS Güven, DB İnan, A Kaya
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):257-260
ÖZET
TAM METİN
16. Zihinsel Süper Verimlilik ("Zebra" Bireyler): Az Bilinen Bir Durum
AS Bertrand, A İannessi, H Beaumont, A Lacout, F Cherikh
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(3):261-262
TAM METİN