Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):254-256
Sanrısal Bozukluk ile Giden Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu
O Hurşitoğlu, TC Tuman
Necip Fazil Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş
Fahr hastalığı bilateral bazal gangliyon kalsifikasyonu ile karakterize nadir bir nörolojik bir tablodur. Bu makale de, sanrısal bozukluk ile giden 49 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın, ilk başvuru sırasında nörolojik muayenesi normaldi. Ruhsal durum muayenesi ve klinik bulgular neticesinde sanrısal bozukluk tanısı kondu. Antipsikotik tedavisi başlanan hasta, üç hafta sonra halsizlik ve yürümede güçlük şikâyeti ile tekrar başvurdu. Bilgisayarlı tomografide, bilateral bazal gangliyonlar, talamus ve sentrum semiovale’de kalsifikasyon ile uyumlu dansite artışı saptandı. Bu vaka, özellikle geç yaşta psikotik semptomlar ile başvuran hastalarda tanı koymadan önce mevcut tabloya sebep olabilecek organik etiyolojilerin dışlanmasının önemini vurgulamaktadır
Fahr’s Syndrome Misdiagnosed As Delusional Disorder: A Case Report
Fahr’s disease is a rare neurological disorder that is characterized by bilateral basal ganglia calcification. In the present study, a 49-year-old male patient presented with delusional beliefs. He had normal neurologic examination. Follow-up mental status examination and clinical findings revealed delusional disorder. After three weeks, the patient presented to the clinic with postural tremor in the hands, and gait difficulties. A cranial CT scan showed that he had bilateral basal ganglia, thalamus, and centrum semiovale calcifications. The case illustrates the importance of considering organic etiologies before diagnosing a patient, particularly one who has late-onset presentation of psychosis.