Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):169-170
COVID-19 Pandemisi ile İlişkili Bedensel Duyumların YanlışYorumlanması: Zihin-Beden Etkileşimi İçin Bir Model
B Duman, O Herdi, RS İlhan, B Çolak
Ankara Üniversitesi, Ankara
-
COVID-19 Pandemic Associated Misinterpretation of Somatic Sensations: A Model for Mind-Body Interaction
-