Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1
Derleme
1. Tıp Eğitiminde Psikiyatrinin Yeri ve Önemi
O Doğan
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):1-4
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatride Tıp Etiği Eğitimi
NY Oğuz
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Trafik Kazasına Uğrayan Kişilerde Akut Stres Bozukluğu Belirtileri
I Sayıl, C Pekyardımcı, HD Özgüven
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):13-20
ÖZET
TAM METİN
4. Cezaevinde Yalnızlık ve Yalnızlığın Depresyonla İlişkisi
AÇ Öztürkçügil
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):21-32
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofrenik Hastalarda İntihar Olasılığının Çeşitli Faktörlere Göre İncelenmesi
H Özsan, H Tuğcu
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):33-40
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Bipolar Bozukluklarda İntihar
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):41-44
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
7. Suisidal Kadınlar: Önleme ve Müdahale Stratejileri
SS Canetto, D Lester (Çev. B Öncü)
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):45-54
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri
M Güler
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):55-66
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Bağlaşıklık ve Hemşirelik
F Öz
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):67-74
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Ankara Numune Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyleri
S Haran, HD Özgüven, Ş Ölmez, I Sayıl
Kriz Dergisi, 1998; 6(1):75-79
ÖZET
TAM METİN