Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):45-54
Suisidal Kadınlar: Önleme ve Müdahale Stratejileri
SS Canetto, D Lester (Çev. B Öncü)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyat­ri ABD
İntihar girişiminde bulunan kadınlarda intihan aileme ve İntihara müdahale yöntemleri üzerinde durulan bu yazıda, intiharla ilgili çalışmaları diğer­lerinden ayıran özellikler ve intiharla İlgili risk fak­törleri gözden geçirilmiştir. İntihar hakkındaki çalış­malarda İntihar davranışının daha çok kadınlarda görüldüğü gerçeğinin ihmal edildiği belirtilmiştir. Ölümle sonuçlanmayan İntihar davranışının daha çok kadınlarda görüldüğü göz önüne alınarak inti­harı önleme, intihara müdahale ve tedavi stratejile­ri bu bakış açısı ışığında tartışılmıştır.
Suicidal Women: Prevention and Intervention Strategies
This review focuses on the prevention and in­tervention strategies in suicidal women. Differenc­es of the suicidal behavior literature from others and risk factors in suicide is reviewed. The litera­ture on suicidal behavior neglects the fact that the prototypical suicidal person is a woman. The pre­vention, intervention and therapeutic strategies in suicide is discussed from this point of view.