Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):41-44
Bipolar Bozukluklarda İntihar
I Sayıl
A.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Makalede bipolar bozukluklarda intihar olgusu uygulamadan gelen deneyimler doğrultusunda gözden geçirilmiştir, intihar girişimlerinde İlk yar­dım tartışılmış ve acil serviste kriz ekibinin çalış­ması anlatılmıştır.
Suicide In Bipolar Disorders
In this article, suicide phenomenon was reviewed under the practical experience. The first aid in suicide attempts is discussed and the work of the crisis team in the emergency room is elabo­rated.