Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):67-74
Bağlaşıklık ve Hemşirelik
F Öz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yükse­kokulu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ABD
Bu yazıda, bağlaşıklık kavramı, bağlaşık kişilik özellikleri, bağlaşıklığı etkileyen faktörler ve koru­yucu ruh sağlığı açısından bu konudaki risk grupla­rının belirlenmesinin önemi tartışılmış; bağlaşıklık­tan kurtulmak için öneriler sunulmuştur. Ayrıca, hemşireliğin gelişimi süresince bağlaşıklığın bakı­ma etkileri gözden geçirilmiştir.
Codependency and Nursing
In this paper, codependency concepts, typical characteristics of codependent personality, factors affecting codependency and determining at risk groups associate with community mental health is discussed; the suggestions for the recovery from codependency has been prefered. Also, during nursing development, codependency that the af­fects to caring has been reviewed.