Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):1-4
Tıp Eğitiminde Psikiyatrinin Yeri ve Önemi
O Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psi­kiyatri ABD, Sivas
Bu yazıda, Türkiye'de tıp ve psikiyatri eğitiminin durumu, tıp eğitiminde psikiyatrinin önemi gözden geçirilmiştir. Psikiyatri eğitimi tartışılmış ve iyileşti­rilmesi İçin bazı öneriler sunulmuştur.
The Importance and Situation of Psychiatry in Education of Medicine
In this article, It was reviewed that the situation of medical and psychiatry education in Turkey, and the importance of psychiatry in medicine educa­tion. Psychiatry education was discussed and pre­sented some suggestions to improve psychiatry education.