Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(1):33-40
Şizofrenik Hastalarda İntihar Olasılığının Çeşitli Faktörlere Göre İncelenmesi
H Özsan, H Tuğcu
A.Ü.T.F. Psikiyatri ABD, Ankara
Çalışma, şizofrenik hastalarda intihar olasılı­ğını çeşitli psiko-sosyal faktörlere göre incelemek amacıyla planlanmıştır. Bulgular; meslek, önceki intihar girişimi, mesleki veya akademik alanda ken­disini başarısız algılama, ciddi organik bir hastalık, yeni sosyal ilişkilere girmeye isteksizlik ve düşük sosyal beceri düzeyi gibi değişkenlerin intihar olasılığı puan ortalamaları ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.
The Probability of Suicide in Relation to Various Factors in Schizophrenia
In this study, the relation of various personal, social and family characteristics to suicide probability levels of schizophrenic patients are evaluated. Results showed that several factors indicate significantly high suicide probability scores. These factors are residency, previous suicide attempt, perceived occupational and academical inefficiency, serious physical illness, unwillingness of social relationships and low social skills level.