Dergi Ara >>
Editörden
1. Oyun oynama bozukluğu ile ilgili kısa bir güncelleme
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):223-227
TAM METİN
Araştırma
2. Daha önce tedavi edilmemiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde duygu düzenleme ve bağlanma biçimleri
M Eyuboglu, D Eyuboglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):228-236
ÖZET
TAM METİN
3. DSM-5 ayrılma anksiyetesi bozukluğu şiddet ölçeği-erişkin formunun geçerliliği ve güvenilirliği
EO Coldur, FP Cokmus, DS Dikici, Ö Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):237-243
ÖZET
TAM METİN
4. Akıllı telefon bağımlılığı ile problem çözme becerisi ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
R Alan, HS Guzel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):244-253
ÖZET
TAM METİN
5. Üniversite öğrencilerinde kognitive sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi
HS Burhan, ME Karadere, Y Safak, T Kuru
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):254-260
ÖZET
TAM METİN
6. Epilepsi hastalarında bilişsel çarpıtmalar: üst biliş işlevleri, otomatik düşünceler ve fonksiyonel olmayan tutumlar
F Ozsoy, I Tasci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):261-269
ÖZET
TAM METİN
7. Şizofrenide nörolojik silik belirtiler, kronotip ve uyku kalitesi arasındaki ilişkisi
EE Kilicaslan, M Atilgan, M Kurt, M Boysan, M Gulec
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):270-280
ÖZET
TAM METİN
8. Kanserli çiftlerin evlilik uyumlarında koruyucu bir faktör olarak ilişkisel yılmazlık: İkili bir model
H Cihan, D Aydogan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):281-288
ÖZET
TAM METİN
9. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile otizm spektrum bozukluğu tanısı alan ergenlerde sosyal bilişin karşılaştırılması
F Dagdelen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):289-295
ÖZET
TAM METİN
10. Klinik ve normal örneklemlerde WISC-IV’ün faktör yapısının incelenmesi: çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi
C Celik, I Yigit, MG Yigit, G Erden
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):296-309
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. COVID-19 salgını sırasında otizmli bir çocuğun ülkeler arası transfer, karantina ve sorun davranışlarına müdahale süreci: "vazgeçilmez rutin, ülkende olmak"
B Turan, N Kocarslan, M Gulsen, OB Dursun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):310-312
ÖZET
TAM METİN
12. Zihinsel yetersizlikte nadir bir genetik sebep olarak 10q Distal Trisomi ve 15q monozomisi
C Uludag, A Alnak, A Karayagmurlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):313-316
ÖZET
TAM METİN
13. Sanal gerçeklik temelli kabul ve kararlılık terapisi ile akrofobi tedavisi: iki olgu sunumu
Z Celik, FB Alptekin, KF Yavuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):317-324
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Bir olgu sunumu ile klozapine bağlı deliryum ve nöroleptik malign sendrom ayırıcı tanısı
AC Kahve, Y Darben, E Goka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):325-327
TAM METİN
15. Karbamazepin tedavisiyle ilişkili seksüel disfonksiyon: Ne kadar sorguluyoruz?
SU Ozek, HC Ak, S Ucler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(3):328-330
TAM METİN