Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):313-316
Zihinsel yetersizlikte nadir bir genetik sebep olarak 10q Distal Trisomi ve 15q monozomisi
C Uludag, A Alnak, A Karayagmurlu
İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Zihinsel Yetersizlik (ZY), sıklığı %1-3 arasında görülen, nörogelişimsel bir bozukluktur. ZY’nin etyolojisinde genetik faktörlerin önemli katkısı olduğu bilinmesine rağmen, vakaların %60’ına yakınında altta yatan sebep tanımlanamamaktadır. Sporadik vakalarda, de novo mutasyonlar etyolojide en sık rol oynayan genetik etmenlerdir. Bu yazıda, kromozom 10’un uzun kolunun trizomisi ve kromozom 15’in uzun kolunun monozomisi ile sonuçlanan [46, XX der (15) t(10;15)(q24.3;26.1)mat] dengesiz translokasyonuna sahip, belirgin fenotipik özellikler ve ZY tanısı alan iki olgunun sunulması amaçlanmıştır. Vakalar distal trizomi 10q ve monozomi 15q sendromları ile ilişkili olarak değerlendirildi. Bu yazı, bu sendromların, ayırt edici klinik profile sahip nadir rastlanan genetik durumlar olmaları nedeniyle sunulmuştur.
Intellectual disability (ID) is defined as a neurodevelopmental disorder. The prevalence is 1% to 3%. Genetic factors strongly contribute to the etiology of ID; however, the origin remains unknown in up to 60% of the cases. De novo mutations are a common
10q distal trisomy and 15q monosomy as a rare genetic cause for intellectual disability