Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):310-312
COVID-19 salgını sırasında otizmli bir çocuğun ülkeler arası transfer, karantina ve sorun davranışlarına müdahale süreci: "vazgeçilmez rutin, ülkende olmak"
B Turan, N Kocarslan, M Gulsen, OB Dursun
Sağlık Bakanlığı, Ankara
COVID-19 salgınının dünya çapında yayılması ile birlikte tüm ülkeler çeşitli derecelerde önlem almaya başlamışlardır. Özel çocuklar destek sistemi (ÖÇDS) zihinsel özel gereksinimi olan çocuklar için COVID-19 ile ilişkili evde kalma sırasında meydana gelen davranış problemlerine multidisipliner destek sağlamak için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, tele-sağlık uygulamalarını lokal psikososyal müdahale ekiplerinin hizmetleriyle birleştirmektedir. Bu olgu sunumunda, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye döndükten sonra 14 günlük karantina için yurtta tutulan ve bakanlığımız tarafından geliştirilen tele-sağlık tabanlı bir sistemle müdahalesi yapılan 11 yaşındaki otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk sunulacaktır. Otizmli bireylerde özellikle bozukluğun doğası göz önünde bulundurulduğunda, ortamın ve rutin değişikliklerinin olumsuz etkileri nedeniyle bu kişilere yapılacak müdahalenin erken ve hazır olması gerekmektedir. Olgunun ilk gününden itibaren hem davranışsal hem de medikal müdahalesinin multidisipliner bir ekip tarafından yoğun bir şekilde uygulanmasıyla semptomlarda belirgin bir düzelme görülmesi, erken müdahale ve hazır bir sistemin önemini desteklemektedir.
Your country is your routine: the evacuation, quarantine, and management of behavioral problems of a child with autism during COVID-19 pandemic
As the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak began to spread around the globe, countries reacted to the threat with a series of measures implemented in varying degrees. The Special Children Support System of Turkey was designed to provide multidisciplinary support for the families of children with developmental special needs who experience difficulty during COVID-19 pandemic and related home confinement. The system combines telehealth applications with services from local psychosocial intervention teams. This report describes the case of an 11-year old child with autism spectrum disorder who returned to Turkey from the United Kingdom and was housed in a dormitory for a mandatory 14-day quarantine period. The telehealth-based system developed by our institution specifically to support children with special needs during the COVID-19 pandemic was a tool the family used to help manage the circumstances. Changes in the environment and routine can be very difficult for those with autism. It is important that appropriate intervention mechanisms are available and used early. The intensive application of both behavioral and medical treatment with a multidisciplinary team resulted in a significant change in the patient’s symptoms, Access to and use of a rapid intervention system can have a decisive impact.