Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):289-295
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile otizm spektrum bozukluğu tanısı alan ergenlerde sosyal bilişin karşılaştırılması
F Dagdelen
Tekirdağ Devlet Hastanesi, Tekirdağ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sosyal biliş eksikliklerinin zihin kuramı becerilerinin açık ve uygulamalı ölçümleri üzerindeki performanslarını incelemektir. Yöntem: Çalışma 12-16 yaş aralığında, DSM-5’e göre dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu tanısı olan 60 ergenden oluşan 2 ayrı hasta grubu ve herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 60 ergenden oluşan kontrol grubunu içermektedir. Psikopatolojileri değerledirmek için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe version uygulandı. Hastaların zeka düzeyi Wechsler Çocukların Gözden Geçirilmiş Zeka Ölçeği ile değerlendirildi. Zihin kuramı becerilerini değerlendirmek için Gözlerden Zihin Okuma testi, Faus pax testi ve İma (Hinting) testi kullanıldı. Bulgular: Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu tanılı ergen hastalarda zihin kuramı becerilerinde eksiklikler vardır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı ergenler zihin kuramı becerilerinde Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olan ergenlere göre daha fazla zorluk yaşamıştır. Sonuç: Bu çalışma, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğunun sosyal biliş becerilerindeki eksikliklerle ilişkili olduğu fikrini desteklemektedir. Bu nedenle, sosyal biliş becerilerini geliştirmeye yönelik müdahaleler tedaviye uyumu iyileştirmeye ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu vakalarında tedavi etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir.
Comparison of social cognition in adolescents diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder
Objective: The aim of this study was to analyze social cognition deficits in children with autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) regarding their performance in explicit and applied measures of theory of mind (ToM) skills. Method: This study comprised 60 patients with ADHD and 60 patients with ASD according to DSM-5 between the ages of 12 and 16 years and 60 adolescents without any psychiatric diagnosis. The Turkish version of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and lifetime version (K-SADS-PL) was administered in order to assess their psychopathology. Participants’ intelligence levels were assessed with the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. Reading the Mind in the Eyes Test, Faux Pas Recognition Test, and the Hinting Task were used in patients to evaluate ToM skills. Results: Adolescent patients with ADHD or ASD have difficulties in ToM skills. Adolescents diagnosed with ASD had more difficulties in ToM skills than adolescents with ADHD. Conclusion: This study supports the idea that ADHD or ASD are related to deficits in social cognition skills. Therefore, interventions to improve social cognition skills may help improve compliance with treatment and increase treatment effectiveness in ADHD and ASD cases.