Dergi Ara >>
Editörden
1. Bipolar bozukluğun genetiği ve farmakogenetiği araştırmaları güncellemesi
TG Schulze, S Ozkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):165-169
TAM METİN
Araştırma
2. Beden imajı ile psikolojik belirti düzeyi ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiler: Alternatifmodeller
A Altınok, A Kara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):170-180
ÖZET
TAM METİN
3. Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği – Kısa Form’un uyarlama çalışması
M Dedeler, E Akün, A Batıgün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):181-193
ÖZET
TAM METİN
4. Antisosyal kişilik bozukluğunda zarar verici davranış örüntülerinin ve madde kullanımprofilinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri ile ilişkisi
O Durmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):194-201
ÖZET
TAM METİN
5. Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi
M Savcı, F Aysan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):202-216
ÖZET
TAM METİN
6. DSM-5 Agorafobi Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
Ş Sapmaz, H Erkuran, D Ergin, M Öztürk, N Celasin, D Karaarslan, E Köroğlu, Ö Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):217-223
ÖZET
TAM METİN
7. Değişim bizden başlar: Ruh sağlığı çalışanlarında ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcıtutumlar ve damgalayıcı dilin kullanımı
Ü Özer, C Varlık, V Çeri, B İnce, M Delice
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):224-232
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve sanrılı bozuklukta sigara tüketimi ve ilişkili etmenler
Ş Boşgelmez, M Yıldız
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):233-242
ÖZET
TAM METİN
9. İlaç içerek intihar girişiminde bulunan gençler ve koruyucu-önleyici hizmetlere genel bakış
Ç Bilginer, E Çöp, Z Göker, Ö Hekim, E Sekmen, Ö Üner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):243-250
ÖZET
TAM METİN
10. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özelliklerinin retrospektif analizi
H Karaağaç, Z Usta, A Usta, M Yarmalı, A Gödekmerdan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):251-257
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Paliperidon ile ilişkili jinekomasti ve tedavisi: Bir olgu sunumu
N Keskin, L Tamam
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):258-261
ÖZET
TAM METİN
12. Negativizme bağlı glob vezikal: Bir olgu sunumu
E Sahan, M Eroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(3):262-265
ÖZET
TAM METİN