Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):262-265
Negativizme bağlı glob vezikal: Bir olgu sunumu
E Sahan, M Eroğlu
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
Negativizm hastanın komutlara direnç veya karşıt eylem göstererek karşı koyması olarak bilinir. Negativizm sıklıkla katatoniye eşlik eder. Katatonide üriner retansiyon, üriner inkontinans veya enfeksiyonlar gibi genitoüriner komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu yazıda glob vezikalin, katatoni olmadan negativizmle de birlikte görülebildiğine dikkat çekmek istedik. 37 yaşında bir kadın hastanın yedi yıllık psikotik depresyon öyküsü vardı. 6 hafta önce gebe olduğunu öğrenene kadar geçen yıl boyunca olanzapinle tedavi edilmiş. Son 10 gündür konuşmama, yememe, içmeme, uyumama belirtileri ile servisimize yatırıldı. Yapılan ultrason incelemesinde mesanenin 1500 cc kadar hacimde olduğu ve uterusa baskı yaptığı görülmüş. İdrar sondası takıldı, glob vezikale giderildi. 7 seans EKT yapılan hasta salah halinde taburcu edildi. Katatonide pulmoner emboli, pnömoni, aspirasyon gibi pulmoner komplikasyonlar; yetersiz beslenme ve dehidratasyona bağlı kabızlık ve gastrointestinal komplikasyonlar; oral hijyenin azalmasına bağlı diş çürüğü ve dişeti rahatsızlıkları; üriner retansiyon ya da idrar inkontinansı, enfeksiyon gibi genitoüriner komplikasyonlar; hareketsizliğe bağlı fleksiyon kontraktürleri, postural sinir felçleri ve rabdomiyoliz gibi komplikasyonlar olabilir. Olgumuz tam bir katatoni tablosu olmadan negativizme bağlı olarak da glob vezikale gelişebildiği ve gebelerde bu durumun gebeliğe bağlı olarak karnın büyümesiyle gizlenebileceği konusuna dikkati çekmektedir
Negativism associated urinary bladder overdistension: a case report
Negativism is known as resistance to instructions, contrary comportment to what asked. Negativism is mostly associated with catatonia. Genitourinary complications like urinary retention or urinary incontinence or infections can be seen in catatonia. Here we describe a case of negativism associated urinary bladder overdistension without catatonia. We aim to call attention that urinary bladder overdistension may be associated with negativism without catatonia. A 37 years old female patient had a history of psychotic depression for seven years. She had been on olanzapine treatment during last year until she learnt that she was pregnant six weeks ago. In the past ten days, the patient has not talked, eaten, drunk or slept so she was hospitalized in psychiatry inpatient clinic. Abdominal ultrasound revealed that her bladder volume was nearly 1500 cc and compressing on uterus. A urinary catheter was placed and urinary bladder overdistension resolved. After seven sessions of Electroconvulsive therapy (ECT), she recovered completely. Pulmonary complications like pulmonary embolism, pneumonia and aspiration; gastrointestinal complications like constipation due to decreased food intake and dehydration; dental complications due to decreased oral hygiene; genitourinary complications like urinary retention or urinary incontinence or infections; flexion contractures, postural nerve palsies and rhabdomyolysis due to immobilization can be seen in catatonia. Urinary bladder overdistension was associated with catatonia in literature but in our case urinary bladder overdistension was associated with negativism without full criteria of catatonia. Caution should be given to negativist pregnant woman because urinary bladder overdistension could be concealed by pregnancy