Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikanalitik Yönelimli Dinamik Psikoterapinin Bugünü
G Özçürümez Bilgili
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):1-9
ÖZET
2. Dünden Bugüne Bilişsel Davranışçı Terapiler: Teori ve Uygulama
K Özdel
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):10-20
ÖZET
3. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel Bir Bakış
KF Yavuz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):21-27
ÖZET
4. Farkındalık (Mindfulness) Temelli Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
K Ögel
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):28-32
ÖZET
5. Metakognitif Terapi: Uygulama ve Etkinlik
S Batmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):33-38
ÖZET
6. Akılcı Duygulanımcı Davranış Terapisi
SO Güriz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):39-44
ÖZET
7. Şema Terapinin Bugünü
HA Karaosmanoğlu, M Şaimaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):45-49
ÖZET
8. Pozitif Psikoterapi: Ruh Sağlığına Yeni Bir Bakış Açısı
S Güney
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):50-55
ÖZET
9. Duygu Odaklı Terapi
N Lapsekili
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):56-63
ÖZET
10. 'Yaşamaya Değer Bir Hayat'' İçin: Diyalektik Davranışçı Terapinin Gelişimi ve Temel İlkeleri
M Sargın, AE Sargın
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):64-70
ÖZET
11. Uzun Süreli Alıştırma (Prolonged Exposure) Terapisi
L Sütçügil
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):71-76
ÖZET
12. Psikopatoloji, Yaratıcılık ve Sanat Terapi
S Aslan, Ü Kayacı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(2):77-84
ÖZET