Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 1
Araştırma
1. Birinci basamak sağlık çalışanlarında mobbing
O Dirican, ÖA Bozyel, Ü Hülür, D Öztaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. Toplum ruh sağlığı merkezlerine devam eden şizofreni hastalarınınbakımevinde veya evlerinde yaşama durumlarına görekarşılaştırılması
M Aydın, K Altınbaş, ŞO Nal, SK Ercan, MG Ayhan, A Usta, S Özbek
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):14-22
ÖZET
TAM METİN
3. Çalışmayan şizofreni hastalarında çalışma güdülenmesive ilişkili demografik etkenler
A İncedere, M Yıldız, BN Kaytaz, FB Abut, A Sarandöl, A Kurt,AÖ Aydın, GT Örüm, EE Erşan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):23-29
ÖZET
TAM METİN
4. Bipolar bozukluk hastalarının ve birinci derece yakınlarınınduygu düzenleme güçlükleri
F Sağlam, E Aslan, O Hurşitoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):30-36
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar bozuklukta psikolojik dayanıklılık,algılanan sosyal destekle ilişkili midir?
E Uygun, RB Cebeci, E Özsoy, Ş Başar, BR Erim, NŞ Erkoç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):37-44
ÖZET
TAM METİN
6. Remisyondaki ve kısmi remisyondaki majör depresif bozukluk tanılıgeriyatrik hastalarda kalıntı depresyon belirtileri, yaşam kalitesi veyeti yitimi üzerine etkileri
RG Tulacı, O Ekinci
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):45-52
ÖZET
TAM METİN
7. Sesle ilişkili cinsiyet disforisi:Hormon-naif trans erkek bireylerde yaşam kalitesi
S Şirin, A Polat, F Alioğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):53-60
ÖZET
TAM METİN
8. Madde kullanım bozukluğunda bölgesel farklılıkların etkisi
A Koç, BR Erim, MH Boztaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):61-69
ÖZET
TAM METİN
9. Üniversite öğrencilerinde latent Toxoplasma gondii enfeksiyonunundavranış ve kişilik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Ö Akgül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):70-76
ÖZET
TAM METİN
10. Akran zorbalığı ile aile duygu dışa vurumuve psikopatoloji arasındaki ilişki
N Gür, Ş Eray, İ Makinecioğlu, D Sığırlı, AP Vural
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):77-86
ÖZET
TAM METİN
11. Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocuklarının duygularınıyönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Cantekin, GG Akduman
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):87-92
ÖZET
TAM METİN
12. Çocukluk çağında başlayan kekemelikte düzelmenin öngördürücüleri
T Yüksel, R Alaca, E İzer
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):93-100
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
13. HIV pozitif bir genç yetişkinde varoluşsal temelde Rorschach Mürekkep Lekesi Testi uygulaması: Bir olgu sunumu*
Ö Ergin, Z Set
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2020; 21(1):101-106
ÖZET
TAM METİN