Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2019; Cilt: 56; Sayı: 2
Araştırma
1. Bipolar Bozuklukta Iraksak ve Yakınsak Düşünme Sırasında Fonksiyonel Yakın Kızıl ÖtesiSpektroskopi İle Ölçülen Prefrontal Aktivite
YH Alıcı, HD Özgüven , E Kale , I Yenihayat , B Baskak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):86-91
ÖZET
TAM METİN
2. Ağrı Algısı ile İlişkili Korteksin Herediter ve Diyabetik Nöropati Hastalarında İstirahat Durumu (Resting State) fMRG ile Değerlendirilmesi
AT Sağ, AC Has , N Öztekin, ÇM Temuçin , KK Oğuz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):92-98
ÖZET
TAM METİN
3. PANDAS Hastalarında Mannoz Bağlayıcı Lektin 2 Gen Polimorfizmi
GG Çelik, DA Taş, AY Tahiroglu , E Erken, G Seydaoğlu, PÇ Ray, A Avcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):99-105
ÖZET
TAM METİN
4. Sakarya İli Herediter Ataksi Hastalarının Fenotipik ve Genotipik İncelenmesi
S Sayan, D Kotan, AG Eken, I Şahbaz, C Koçoğlu, AN Başak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):106-109
ÖZET
TAM METİN
5. Yineleyici Depresyonda Çocukluk Çağı Kötü Muamelesi ile Serotonin Taşıyıcı Geni ArasındaEtkileşim Yok: Klinik Bir Örneklem
G Özçürümez, HT Yurdakul, Y Terzi , N Direk, A Eşsizoğlu , F Şahin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):110-114
ÖZET
TAM METİN
6. Aylık Pulse Metilprednizolon Tedavisi Sekonder Progresif Multipl Sklerozda Kalıcı Progresyonu Önlemede Etkilidir
S Özakbaş, BP Çınar , D Öz , G Kösehasanoğulları, BB Kurşun ,T Kahraman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):115-118
ÖZET
TAM METİN
7. Kriptojenik İskemik İnmeli Hastalarda STAF Skoru Değerleri
EÖ Göksu, B Yüksel, M Esin, E Küçükseymen, A Ünal, A GençA Yaman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):119-122
ÖZET
TAM METİN
8. Titrasyon Yöntemi ile İlk Gece Memnuniyeti ve CPAP Uyumu Arasındaki İlişki
SN Sökücü, Ş Aydın, E İn, L Dalar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):123-126
ÖZET
TAM METİN
9. Farklı Çekicilikte Yüz Fotoğrafları Seti Geliştirme Çalışması
ÖE Kaya, B Cangöz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):127-132
ÖZET
TAM METİN
10. Yaşlılık Dönemi Depresyonunda Apatinin Depresif Belirti Şiddeti ve Bilişsel İşlevlerle İlişkisi
GS Varma, C Bingöl , OZ Topak, Y Enli, O Özdel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):133-138
ÖZET
TAM METİN
11. Şizofrenide Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi ve Üstbiliş Eğitiminin Toplumsal ve Bilişsel İşlevsellik Üzerine Etkisi
M Yıldız, Z Özaslan, A İncedere , A Kırcalı, F Kiras, K İpçi
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):139-143
ÖZET
TAM METİN
12. Resveratrolün Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Anksiyolitik ve Antidepresan Benzeri Etkileri
TD Şahin, SS Göçmez, FC Eraldemir, T Utkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):144-149
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Familyal Amiloid Polinöropatisi
A Çakar, HD Tekçe, Y Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):150-156
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Wernicke Ensefalopatisine Eşlik Eden Akut Nöropati: Bir Olgu Sunumu
C Söylemez, U Emre, OÖ Yalın, A Tekeşin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):157-161
ÖZET
TAM METİN
15. Oküler Kendini Yaralama Davranışı Sonucu Gelişen Görme Kaybı: Bir Malign Tourette Sendromu Olgusu
İF Akgül, H Karaş, İ Saygılı, H Usta
Nöropsikiyatri Arşivi, 2019; 56(2):162-164
ÖZET
TAM METİN