Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2019; Cilt: 39; Sayı: 1
Araştırma
1. Tek Yumurta İkizi Ergenlerde İkiz Bağı ve Ayrışma-Bütünleşme Süreci
Ş Baştemur
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):1-22
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinde Dışadönüklük, Sosyal Ağları Kullanma Sıklığı ve Cinsiyetin Problemli Sosyal Ağ Kullanımına Etkisinin İncelenmesi
A Kesici
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):23-44
ÖZET
TAM METİN
3. Genç ve Orta Yaşlı Yetişkinlerin En Eski ve Daha Sonraki Otobiyografik Anılarının Karşılaştırılması
B Ece, B Demiray, S Öner, S Gülgöz
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):45-78
ÖZET
TAM METİN
4. Kadın ve Erkeklerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Belirlenmesinde AlgılananEbeveyn Tutumları ve Benlik Saygısının Rolü
S Cankardaş
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):79-97
ÖZET
TAM METİN
5. 4-6 Yaş Çocuklarında Kaynak Dağıtımında Eşitsizlikten Kaçınmayı Etkileyen Faktörlerinİncelenmesi
E Acun, S Karakelle
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):99-119
ÖZET
TAM METİN
6. Romantik İlişki Becerileri Psikoeğitim Programının Etkinliğinin Sınanması: Bir PilotÇalışma
A Togay, İ Şahin, M Atıcı
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):121-149
ÖZET
TAM METİN
7. Büyük Veri ve Derlem Anlambilim Açısından Aşk Kavramı: Anlam, Gönderim ve Metafor
E Arık, BT Arık
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):151-178
ÖZET
TAM METİN
8. Sahte Hatıralarda Zorunlu Seçim Yöntemi ile Hatırlıyorum/Biliyorum ve Modalite Etkileri
G Şahin, Hg Tekman
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):179-193
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Sosyal Psikolojinin Altın Çağını Yeniden Düşünmek
O Yılmaz, HG Bahçekapılı
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):195-207
ÖZET
TAM METİN
10. “Kendini Unutmak”: Psikoloji Araştırmalarında Tevazu
E Yücel, G Arslantürk
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(1):209-243
ÖZET
TAM METİN