Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2014; Cilt: 17; Sayı: 34
Editörden
1. Önsöz: 50 Yılın Ardından Avrupa’daki Türkiyeli Göçmenler: Psikolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar
D Güngör, G Baysu
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):1-2
TAM METİN
Derleme
2. Türk Göçmen Ailelerde Sosyalleştirme Hedefleri ve Ana Babalık: Okul Öncesi Döneme Detaylı Bakış 
E Durgel, B Yağmurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):3-15
ÖZET
TAM METİN
3. İkinci Kuşak Avrupalı Türklerde Psikolojik Entegrasyon ve Uyum: Çift Boyutlu Kültürleşme Temelinde Karşılaştırmalı Bir Derleme 
D Güngör
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):16-35
ÖZET
TAM METİN
4. Avrupalı İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Okul Başarısı 
G Baysu, K Phalet
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):36-52
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Şehir Bağlamı ve Türk Göçmenlerin Ayrımcılık Algısı: İki Belçika Şehrinin Eğilim Skoru Eşleştirmesiyle Karşılaştırması
A Alanya, M Swyngedouw
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):53-68
ÖZET
TAM METİN
6. Birleşik Krallık'daki Türkiye Kökenli Kadınlarda Yaşam Doyumu: Kimlik, Kültürleşme ve Ayrımcılık
BD Şeker, İ Sirkeci
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):69-84
ÖZET
TAM METİN
7. Tersine Beyin Göçünde Sosyal Ağların Rolü: Türkiyeli Mühendislerin Almanya'dan Geriye Göç Deneyim ve Algıları 
U Sunata
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):85-100
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Göç Araştırmalarında Mekan Boyutu: Kültürel ve Mekansal Bütünleşme 
M Göregenli, P Karakuş
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):101-119
ÖZET
TAM METİN
9. Sonsöz: Kültürleşme ve Aile İlişkileri 
Ç Kağıtçıbaşı
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(34):120-128
ÖZET
TAM METİN