Dergi Ara >>
Editörden
1. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanan Kişilerde Hepatit C Enfeksiyonunu Önlemeye Yönelik Eylem Çağrısı
C Evren, R Bilici, E Üçbilek, D İnan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):271-277
TAM METİN
Araştırma
2. Majör Depresif Bozukluk ve Anksiyete Bozukluklarında Görülen Ağrı Semptomunun Değerlendirilmesi
R Köksal, E Aslan, MK Yazıcı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):278-286
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı ve Madde Kullanımı ile İlişkisi
DH Atlam, E Aldemir, AE Altıntoprak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):287-298
ÖZET
TAM METİN
4. Gelişimsel Dil Gecikmesi Tanısı Olan Çocuklarda Dil Özelliklerinin Teknolojik Alet Kullanmaları, Aile İşlevselliği, Anne Depresyonu ile İlişkisi ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
G Özyurt, ÇD Eliküçük
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):299-308
ÖZET
TAM METİN
5. Otizmli çocuklarda Toxoplasma gondii antikorlarının seroprevalansı
E Esnafoğlu, EY Demir, Y Çetinkol, MK Çalgın, A Erdil, EY Ertürk, A Dağlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):309-315
ÖZET
TAM METİN
6. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri
C Evren, E Dalbudak, M Topçu, N Kutlu, B Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):316-324
ÖZET
TAM METİN
7. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde EKT Uygulamaları
MZ Eroğlu, S Kiraz, AB Yaşar, T Doğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):325-330
ÖZET
TAM METİN
8. Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri ile Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
ST Hesapçıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):331-337
ÖZET
TAM METİN
9. Morbid Obez Kadın Hastalarda Vücut Kitle İndeksi’nin Cinsel İşlevler Üzerine Etkisi
LG Erbay, M Özlü, İ Şahin, B Evren, C Kayaalp, R Karlıdağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):338-343
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Davranım Bozukluğu Tanılı Ergenlere Verilen Psikoeğitimin Öfke Yönetimine Etkisi
G Uzunoğlu, LB Arabacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):344-353
ÖZET
TAM METİN
11. Bilgisayar Temelli Rehabilitasyonun Epilepsi Hastalarının Bilişsel İşlevlerine Etkileri
S İçellioğlu, A Bingöl, E Kurt, SN Yeni
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):354-363
ÖZET
TAM METİN
12. Konversiyon Bozukluğu ile Karışan Tip II Sitrülinemi Olgusu
SA Sarı, E Özatalay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):364-367
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Güzellik Algılamasının Nörobiyolojisi ve Evrimsel Temelleri
E Eşel, GP Eşel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):368-388
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Fluoksetinin indüklediği hipertrikoz
MH Orum, A Kalenderoğlu, OB Eğilmez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):389-390
TAM METİN
15. Tanıları birbirine karıştırmak: Yoksunluk nöbeti mi? DEHB mi?
S Güneş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(4):391-392
TAM METİN