Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):368-388
Güzellik Algılamasının Nörobiyolojisi ve Evrimsel Temelleri
E Eşel, GP Eşel
Erciyes Ünversitesi, Kayseri
İnsanda güzellik kavramı karşı cins tarafından fiziksel olarak çekici bulunma niteliği olarak tanımlanabilir. Kültüre ve kişiye göre güzellik algılaması bir miktar değişken olsa da çoğu kültürde güzellik ölçütlerinin önemli bir bölümünün ortak olduğu ortaya konulmaktadır. Evrimci psikologlara göre insanların karşı cinste güzel bulduğu yüz ve bedenle ilişkili özellikler daha çok evrimin itici güçlerinden birisi olan cinsel seçilimin şekillendirdiği adaptasyonları yansıtmaktadır. Bu adaptasyonlar potansiyel bir eşin eş olarak değerinin ve üreme başarısının araştırılmasına yönelik olarak gelişmişlerdir. Güzel olmanın sosyal yaşamda kişiye sağladığı birçok faydalar olduğu gibi, bu kişilere diğer insanlarca başka kişisel özellikler bakımından da olumlu atıflar yapıldığı bilinmektedir. İnsanlarda karşı cinsin güzelliğinin değerlendirilmesinde bakılan kişinin yüz güzelliği, genç görünümü, beden şekli, davranışları, ses tonu ve süslenmesi gibi etkenler önemli bulunmaktadır
The neurobiology and evolutionary foundations of the perception of beauty
Beauty in human beings can be defined as physical attractiveness to the opposite sex. Although the perception of attractiveness varies between cultures and individuals to a certain extent, it is established that most of the criteria for attractiveness are common among many cultures. According to evolutionary psychologists, facial and body-related features that people find attractive reflect the adaptations determined by sexual selection, which is one of the driving forces of evolution. These adaptations evolved to explore the mate value and reproductive success of a potential partner. Being attractive provides many social advantages to a person, and it is known that people make some positive attributions about other characteristics of such a person as well. Among humans, features such as facial beauty, youth, body shape, behaviors, voice tone, and ornamentation are important factors in the evaluation of attractiveness of the opposite sex