Dergi Ara >>
Araştırma
1. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları
M Emül, M Dalkıran, S Uzunoğlu, M Tosun, A Duran, R Yavuz, M Uğur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):223-229
ÖZET
TAM METİN
2. Edirne ili merkezindeki lise öğrencilerinde obsesif-kompulsif bozukluğun epidemiyolojisi
E Abay, A Pulular, ÇÖ Memiş, N Süt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):230-237
ÖZET
TAM METİN
3. Sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışma sisteminin sebep olduğu genel ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Y Selvi, PG Özdemir, O Özdemir, A Aydın, L Beşiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):238-243
ÖZET
TAM METİN
4. Beyin kitle lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan stereotaktik biyopsinin tanı değeri: 100 olgunun histopatolojik değerlendirilmesi
B Tuğcu, O Tanrıverdi, A Güngör, SŞ Baydın, LŞ Postalcı, BT Demirgil, S Gönenli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):244-248
ÖZET
TAM METİN
5. 12 Aylık takipte depreşen ve depreşmeyen erkek alkol bağımlılarında yenilik arayışı
C Evren, M Durkaya, S Kose, R Cetin, E Dalbudak, S Celik
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):249-255
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların WISC-R puanları ile annelerinin problem çözme becerileri arasındaki ilişki
AŞ Soysal, B Karateke, A Çopur, KM Kılıç, S Akay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):256-264
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. İki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozukluklarının klinik belirleyicileri ve bilişsel ara fenotipler
Mİ Atagün, ÖD Balaban, K Altınbaş, S Yeşilyurt, D Tan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):265-274
ÖZET
TAM METİN
8. Klozapine bağlı siyalorenin patofizyolojisi ve güncel tedavi seçenekleri
S Yeşilyurt, İ Aras, K Altınbaş, Mİ Atagün, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):275-281
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Menstrüel döngü bağlantılı tekrarlayıcı psikotik bozukluk: Olgu sunumu
HT Karatepe, H Işık, K Sayar, F Yavuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):282-287
ÖZET
TAM METİN
10. İzole beyin sapı tüberkülomu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
DH Ertem, ND Aslan, Y Altunkaynak, DS Yıldız, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):288-292
ÖZET
TAM METİN
11. Frontotemporal demans: Bir olgu sunumu
N Kuğu, O Doğan, Ö Kavakcı, İ Terlemez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):293-299
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
12. Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu
S Korkmaz, M Kuloğlu, U Işık, MN Namlı, H Korkmaz, M Atmaca
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):300-301
ÖZET
TAM METİN