Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):300-301
Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu
S Korkmaz, M Kuloğlu, U Işık, MN Namlı, H Korkmaz, M Atmaca
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi,
Panik atak, beklenmedik bir anda kendiliğinden
ortaya çıkan yoğun anksiyete ile buna eşlik eden somatik
ve bilişsel belirtilerin olduğu bir semptom kümesidir
. DSM IV-TR'ye göre, çarpıntı, nefes darlığı, bulantı,
göğüs ağrısı, ölüm korkusu gibi 13 semptomdan en
az 4 somatik veya kognitif semptomun eşlik ettiği
ayrı bir yoğun korku veya rahatsızlık dönemi olarak
tanımlanmıştır. Panik atak, başta panik bozukluğu
olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve fiziksel
hastalıkta görülebildiği gibi antidepresan dahil çeşitli
maddelerin kullanımı ile de ortaya çıkabilmektedir .
Bu mektupta, tek doz sertralin kullanımıyla panik atak
gelişen bir olgunun klinik özelliklerini sizlerle paylaşmayı
amaçladık.